Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.2

Verš

śrī-prahrāda uvāca
pitari prasthite ’smākaṁ
tapase mandarācalam
yuddhodyamaṁ paraṁ cakrur
vibudhā dānavān prati

Synonyma

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja řekl; pitari — když démonský otec, Hiraṇyakaśipu; prasthite — odebral se na; asmākam — náš; tapase — podstupovat askezi; mandara-acalam — horu Mandarācalu; yuddha-udyamam — úsilí v zájmu války; param — velké; cakruḥ — vynaložili; vibudhāḥ — polobozi v čele s králem Indrou; dānavān — démonům; prati — proti.

Překlad

Prahlāda Mahārāja řekl: Poté, co se náš otec Hiraṇyakaśipu odebral k hoře Mandarācale podstupovat přísnou askezi, vynaložili polobozi v čele s králem Indrou nesmírné úsilí, aby v boji přemohli všechny démony.