Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.15

Verš

ṛṣiḥ kāruṇikas tasyāḥ
prādād ubhayam īśvaraḥ
dharmasya tattvaṁ jñānaṁ ca
mām apy uddiśya nirmalam

Synonyma

ṛṣiḥ — velký mudrc Nārada Muni; kāruṇikaḥ — přirozeně velmi laskavý či milostivý k pokleslým duším; tasyāḥ — jí; prādāt — dal pokyny; ubhayam — oběma; īśvaraḥ — mocný vládce, který může dělat cokoliv chce (Nārada Muni); dharmasya — náboženství; tattvam — pravdu; jñānam — poznání; ca — a; mām — mně; api — zvláště; uddiśya — ukazující; nirmalam — bez hmotného znečištění.

Překlad

Nārada Muni poučil jak mě, který jsem byl v lůně, tak mou matku, která mu stále sloužila. Protože se nachází v transcendentálním postavení a je přirozeně nesmírně laskavý k pokleslým duším, vyložil učení o náboženství a transcendentálním poznání a jeho pokyny byly zcela prosté hmotného znečištění.

Význam

Zde je řečeno: dharmasya tattvaṁ jñānaṁ ca ... nirmalam. Slovo nirmalam se vztahuje na neposkvrněnou dharmu, neposkvrněné náboženství — bhāgavata-dharmu. Obyčejné obřady představují znečištěné náboženství, které vede k vzrůstu hmotného bohatství a prosperity. Neposkvrněné, čisté náboženství však představuje poznání našeho vztahu s Bohem a tomu odpovídající jednání. To nám umožní završit nejvyšší životní poslání a vrátit se domů, zpátky k Bohu. Prahlāda Mahārāja radil, aby se člověk již na samém začátku života povznesl na úroveň bhāgavata-dharmy (kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha). Pán sám rovněž hovoří o čistém, neposkvrněném náboženství, když říká: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — “Zřekni se všech druhů náboženství a odevzdej se Mně.” (Bg. 18.66) Musíme poznat svůj vztah s Bohem a potom jednat odpovídajícím způsobem. To je bhāgavata-dharma; bhāgavata-dharma znamená bhakti-yoga.

vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ ca yad ahaitukam

“Oddanou službou Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi, lze okamžitě nabýt bezpříčinného poznání a odpoutanosti od světa.” (Bhāg. 1.2.7) Abychom byli na úrovni čistého náboženství, musíme se věnovat bhakti-yoze ve vztahu ke Kṛṣṇovi, Vāsudevovi.