Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.13

Verš

tathety avātsīd devarṣer
antike sākuto-bhayā
yāvad daitya-patir ghorāt
tapaso na nyavartata

Synonyma

tathā — tak; iti — tímto způsobem; avātsīt — žila; deva-ṛṣeḥ — Devarṣiho Nārady; antike — v blízkosti; — ona (má matka); akuto-bhayā — nebojící se nebezpečí z žádné strany; yāvat — dokud; daitya-patiḥ — můj otec Hiraṇyakaśipu, pán démonů; ghorāt — s velmi tvrdou; tapasaḥ — askezí; na — ne; nyavartata — přestal.

Překlad

Když má matka přijala pokyny Devarṣiho Nārady, zůstala v jeho péči a nebála se nebezpečí z žádné strany. Setrvala u něho tak dlouho, dokud můj otec, král Daityů, nezavršil svou tvrdou askezi.