Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.1

Verš

śrī-nārada uvāca
evaṁ daitya-sutaiḥ pṛṣṭo
mahā-bhāgavato ’suraḥ
uvāca tān smayamānaḥ
smaran mad-anubhāṣitam

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — velký světec Nārada Muni pravil; evam — takto; daitya-sutaiḥ — syny démonů; pṛṣṭaḥ — dotázaný; mahā-bhāgavataḥ — vznešený oddaný Pána; asuraḥ — narozený v rodině démonů; uvāca — promluvil; tān — k nim (synům démonů); smayamānaḥ — s úsměvem; smaran — připomínající si; mat-anubhāṣitam — co jsem já říkal.

Překlad

Nārada Muni pravil: Přestože se Prahlāda Mahārāja narodil v rodině asurů, byl nejlepším ze všech oddaných. Když se ho spolužáci, synové démonů, takto otázali, vzpomněl si na má slova a odpověděl svým přátelům následovně.

Význam

Když byl Prahlāda Mahārāja v lůně své matky, naslouchal slovům Nārady Muniho. To, jak mohlo embryo slyšet Nāradu, si člověk nedovede představit, ale takový je duchovní život — pokroku v duchovním životě či přijetí duchovního poznání nemohou zabránit žádné hmotné okolnosti. Tomu se říká ahaituky apratihatā. Prahlāda Mahārāja tedy od samého dětství předával duchovní poznání spolužákům, a přestože byli všichni ještě dětmi, bylo to účinné.