Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.7

Verš

samyag vidhāryatāṁ bālo
guru-gehe dvi-jātibhiḥ
viṣṇu-pakṣaiḥ praticchannair
na bhidyetāsya dhīr yathā

Synonyma

samyak — zcela; vidhāryatām — ať je ochráněn; bālaḥ — tento chlapec útlého věku; guru-gehe — v guru-kule (místě, kam jsou posílány děti ke studiu u gurua); dvi-jātibhiḥbrāhmaṇy; viṣṇu-pakṣaiḥ — kteří jsou na straně Viṣṇua; praticchannaiḥ — různě přestrojenými; na bhidyeta — nemohla být ovlivněna; asya — jeho; dhīḥ — inteligence; yathā — aby.

Překlad

Hiraṇyakaśipu své pomocníky vyzval: Moji milí démoni, zajistěte tomuto chlapci v guru-kule, kde je vyučován, dokonalou ochranu, aby jeho inteligenci již nikdy neovlivňovali vaiṣṇavové, kteří by tam mohli přijít v přestrojení.

Význam

Oblékat se záměrně jako obyčejný karmī je v našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nezbytné, protože v démonském království se všichni staví proti vaišnavskému učení. Vědomí Kṛṣṇy není démonům dnešního věku vůbec po chuti. Jakmile vidí vaiṣṇavu v šafránovém oděvu, s korálky z tulasī na krku a tilakem na čele, okamžitě je to podráždí a sarkasticky říkají “Hare Kṛṣṇa”. Někteří lidé také pronášejí Hare Kṛṣṇa upřímně. Slova Hare Kṛṣṇa jsou však absolutní — ať je tedy člověk vyslovuje posměšně nebo upřímně, v každém případě to bude mít své účinky. Vaiṣṇavové jsou rádi, když démoni vyslovují Hare Kṛṣṇa, protože to dokazuje, že se hnutí Hare Kṛṣṇa ujímá. Démoni, jako byl Hiraṇyakaśipu, jsou neustále připraveni trestat vaiṣṇavy a snaží se zařídit, aby nemohli prodávat své knížky a šířit vědomí Kṛṣṇy. To, co dělal Hiraṇyakaśipu v dávné minulosti, se tedy děje dodnes. Takový je materialistický život. Démonům či materialistům se rozvoj vědomí Kṛṣṇy vůbec nelíbí a snaží se mu nejrůznějšími způsoby zabránit. Ti, kdo šíří vědomí Kṛṣṇy, v tom musí přesto pokračovat, ať ve vaišnavském nebo jakémkoliv jiném oděvu. Cāṇakya Paṇḍita říká, že když čestný člověk jedná s velkým podvodníkem, musí v tu chvíli jednat rovněž jako podvodník; ne kvůli podvádění, ale proto, aby jeho kázání bylo úspěšné.