Skip to main content

Sloka 48

Text 48

Verš

Texto

iti tac-cintayā kiñcin
mlāna-śriyam adho-mukham
śaṇḍāmarkāv auśanasau
vivikta iti hocatuḥ
iti tac-cintayā kiñcin
mlāna-śriyam adho-mukham
śaṇḍāmarkāv auśanasau
vivikta iti hocatuḥ

Synonyma

Palabra por palabra

iti — takto; tat-cintayā — s naprostou úzkostí vyvolanou Prahlādovým postavením; kiñcit — nějak; mlāna — ztracený; śriyam — lesk; adhaḥ-mukham — s tváří skloněnou k zemi; śaṇḍa-amarkau — Ṣaṇḍa a Amarka; auśanasau — synové Śukrācāryi; vivikte — v skrytu; iti — takto; ha — zajisté; ūcatuḥ — promluvili.

iti — así; tat-cintayā — lleno de ansiedad debido a la posición de Prahlāda Mahārāja; kiñcit — algo; mlāna — perdido; śriyam — brillo corporal; adhaḥ-mukham — cabizbajo; śaṇḍa-amarkau — Ṣaṇḍa y Amarka; auśanasau — los hijos de Śukrācārya; vivikte — en un lugar secreto; iti — así; ha — en verdad; ūcatuḥ — hablaron.

Překlad

Traducción

Král Daityů, zasmušilý, jeho tělo zbavené lesku, takto mlčky uvažoval s hlavou skloněnou k zemi. Ṣaṇḍa a Amarka, dva synové Śukrācāryi, k němu potom v skrytu promluvili.

Absorto en estos pensamientos, triste y sin brillo corporal, el rey de los daityas permanecía cabizbajo y en silencio. Los dos hijos de Śukrācārya, Ṣaṇḍa y Amarka, le hablaron entonces en secreto.