Skip to main content

Sloka 39

ТЕКСТ 39

Verš

Текст

kvacid rudati vaikuṇṭha-
cintā-śabala-cetanaḥ
kvacid dhasati tac-cintā-
hlāda udgāyati kvacit
квачид рудати ваикуха
чинт-абала-четана
квачид дхасати тач-чинт
хлда удгйати квачит

Synonyma

Пословный перевод

kvacit — někdy; rudati — pláče; vaikuṇṭha-cintā — myšlenkami na Kṛṣṇu; śabala-cetanaḥ — jehož mysl byla zmatená; kvacit — někdy; hasati — směje se; tat-cintā — myšlenkami na Něho; āhlādaḥ — rozradostněný; udgāyati — hlasitě zpívá; kvacit — někdy.

квачит — иногда; рудати — плачет; ваикуха-чинт — от мыслей о Кришне; абала-четана — тот, рассудок которого помутился; квачит — иногда; хасати — смеется; тат-чинт — от мыслей о Нем; хлда — ликующий; удгйати — громко поет; квачит — иногда.

Překlad

Перевод

Díky rozvinutému vědomí Kṛṣṇy někdy plakal, jindy se smál, někdy dával najevo radost a jindy hlasitě zpíval.

Пребывая в полном сознании Кришны, он то плакал, то смеялся, а иногда, охваченный ликованием, пел во весь голос.

Význam

Комментарий

Tento verš dále vyjasňuje přirovnání oddaného k dítěti. Pokud matka ponechá své dítě v postýlce nebo kolébce a jde se věnovat nějakým povinnostem, dítě okamžitě pochopí, že jeho matka odchází, a proto pláče. Jakmile se však matka vrátí a pečuje o ně, dítě se směje a je veselé. Prahlāda Mahārāja, který byl neustále pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu, také někdy cítil odloučení — “Kde je Kṛṣṇa?” Tento stav popsal Śrī Caitanya Mahāprabhu slovy: śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ govinda-viraheṇa me. Když vznešený oddaný cítí, že Kṛṣṇa odešel a není Ho vidět, pláče kvůli odloučení. A když vidí, že se Kṛṣṇa vrátil, aby o něho pečoval, směje se jako dítě, které vidí, že se o ně matka stará. Tyto znaky se nazývají bhāva. Různé bhāvy, extatické stavy, podrobně popisuje Nektar oddanosti a lze je vidět v činnostech dokonalého oddaného.

В этом стихе поведение преданного вновь уподобляется поведению младенца. Если мать оставляет свое дитя в кроватке или колыбели, а сама идет заниматься домашними делами, ребенок, почувствовав, что она ушла, сразу начинает плакать. Но стоит матери вернуться и приласкать его, как ребенок начинает смеяться и снова чувствует себя счастливым. Подобно этому, Махараджа Прахлада, всегда погруженный в мысли о Кришне, порой испытывал чувство разлуки с Ним и думал: «Где же Кришна?» В молитвах Шри Чайтаньи Махапрабху это чувство выражено словами ӯнййитам джагат сарва говинда-вирахеа ме. Иногда возвышенный преданный, не видя перед собой Кришны и думая, что Кришна покинул его, начинает горько плакать, а иногда, увидев, что Кришна вернулся и снова заботится о нем, преданный смеется, словно ребенок, который понял, что мать по-прежнему его любит. Такие настроения называются бхавой. Различные виды бхавы, экстатических состояний преданного, подробно описаны в «Нектаре преданности». Эти состояния испытывает тот, кто достиг совершенства в преданном служении Господу.