Skip to main content

Sloka 39

Text 39

Verš

Text

kvacid rudati vaikuṇṭha-
cintā-śabala-cetanaḥ
kvacid dhasati tac-cintā-
hlāda udgāyati kvacit
kvacid rudati vaikuṇṭha-
cintā-śabala-cetanaḥ
kvacid dhasati tac-cintā-
hlāda udgāyati kvacit

Synonyma

Synonyms

kvacit — někdy; rudati — pláče; vaikuṇṭha-cintā — myšlenkami na Kṛṣṇu; śabala-cetanaḥ — jehož mysl byla zmatená; kvacit — někdy; hasati — směje se; tat-cintā — myšlenkami na Něho; āhlādaḥ — rozradostněný; udgāyati — hlasitě zpívá; kvacit — někdy.

kvacit — sometimes; rudati — cries; vaikuṇṭha-cintā — by thoughts of Kṛṣṇa; śabala-cetanaḥ — whose mind was bewildered; kvacit — sometimes; hasati — laughs; tat-cintā — by thoughts of Him; āhlādaḥ — being jubilant; udgāyati — chants very loudly; kvacit — sometimes.

Překlad

Translation

Díky rozvinutému vědomí Kṛṣṇy někdy plakal, jindy se smál, někdy dával najevo radost a jindy hlasitě zpíval.

Because of advancement in Kṛṣṇa consciousness, he sometimes cried, sometimes laughed, sometimes expressed jubilation and sometimes sang loudly.

Význam

Purport

Tento verš dále vyjasňuje přirovnání oddaného k dítěti. Pokud matka ponechá své dítě v postýlce nebo kolébce a jde se věnovat nějakým povinnostem, dítě okamžitě pochopí, že jeho matka odchází, a proto pláče. Jakmile se však matka vrátí a pečuje o ně, dítě se směje a je veselé. Prahlāda Mahārāja, který byl neustále pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu, také někdy cítil odloučení — “Kde je Kṛṣṇa?” Tento stav popsal Śrī Caitanya Mahāprabhu slovy: śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ govinda-viraheṇa me. Když vznešený oddaný cítí, že Kṛṣṇa odešel a není Ho vidět, pláče kvůli odloučení. A když vidí, že se Kṛṣṇa vrátil, aby o něho pečoval, směje se jako dítě, které vidí, že se o ně matka stará. Tyto znaky se nazývají bhāva. Různé bhāvy, extatické stavy, podrobně popisuje Nektar oddanosti a lze je vidět v činnostech dokonalého oddaného.

This verse further clarifies the comparison of a devotee to a child. If a mother leaves her small child in his bed or cradle and goes away to attend to some family duties, the child immediately understands that his mother has gone away, and therefore he cries. But as soon as the mother returns and cares for the child, the child laughs and becomes jubilant. Similarly, Prahlāda Mahārāja, being always absorbed in thoughts of Kṛṣṇa, sometimes felt separation, thinking, “Where is Kṛṣṇa?” This is explained by Śrī Caitanya Mahāprabhu: śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ govinda-viraheṇa me. When an exalted devotee feels that Kṛṣṇa is invisible, having gone away, he cries in separation, and sometimes, when he sees that Kṛṣṇa has returned to care for him, he laughs, just as a child sometimes laughs upon understanding that his mother is taking care of him. These symptoms are called bhāva. In The Nectar of Devotion, various bhāvas, ecstatic conditions of a devotee, are fully described. These bhāvas are visible in the activities of a perfect devotee.