Skip to main content

Sloka 38

ТЕКСТ 38

Verš

Текст

āsīnaḥ paryaṭann aśnan
śayānaḥ prapiban bruvan
nānusandhatta etāni
govinda-parirambhitaḥ
сӣна парйаанн анан
айна прапибан бруван
ннусандхатта этни
говинда-парирамбхита

Synonyma

Пословный перевод

āsīnaḥ — když seděl; paryaṭan — když chodil; aśnan — když jedl; śayānaḥ — když ležel; prapiban — když pil; bruvan — když mluvil; na — ne; anusandhatte — věděl; etāni — všechny tyto činnosti; govinda — Nejvyšším Pánem, jenž oživuje smysly; parirambhitaḥ — obejmutý.

сӣна — сидящий; парйаан — идущий; анан — принимающий пищу; айна — лежащий; прапибан — пьющий; бруван — говорящий; на — не; анусандхатте — различает; этни — эти (действия); говинда — Верховной Личностью Бога, тем, кто дает жизнь чувствам; парирамбхита — обнимаемый.

Překlad

Перевод

Prahlāda Mahārāja zůstával trvale pohroužen v myšlenkách na Kṛṣṇu. Když byl takto neustále v objetí Pána, ani nevěděl, jak samočinně probíhaly nezbytné činnosti jeho těla — jak seděl, chodil, jedl, ležel, pil či hovořil.

Махараджа Прахлада всецело был поглощен мыслями о Кришне и, пребывая в объятиях Господа, даже не сознавал, как он сидит, ходит, лежит, ест, пьет или разговаривает; любая потребность его тела удовлетворялась сама собой.

Význam

Комментарий

Malé dítě, o které pečuje jeho matka, neví, jak je postaráno o potřeby jeho těla, jako je jedení, spaní, ležení, močení a kálení. Je spokojené, že může být na matčině klíně. Prahlāda Mahārāja, o něhož se staral Govinda, byl přesně jako malé dítě. Nezbytné činnosti jeho těla se odehrávaly bez jeho vědomí. Tak jako otec a matka pečují o své dítě, Govinda pečoval o Prahlāda Mahārāje, jenž zůstával trvale pohroužený v myšlenkách na Něho. Tak vypadá vědomí Kṛṣṇy. Prahlāda Mahārāja je živoucím příkladem dokonalosti, kterou vědomí Kṛṣṇy skýtá.

Маленький ребенок, о котором заботится его мать, не думает о том, как удовлетворить потребности тела в еде, сне, отдыхе и прочем. Когда он находится в объятиях своей матери, больше ему ничего не надо. Так же вел себя и Махараджа Прахлада, о котором заботился Сам Говинда. Любая его телесная потребность удовлетворялась сама собой, и ему не нужно было даже думать, как совершить то или иное действие. Говинда заботился о Махарадже Прахладе, словно отец о своем ребенке, а Прахлада всегда думал о Говинде. Это и есть сознание Кришны. Махараджа Прахлада — яркий пример преданного, полностью развившего в себе такое сознание.