Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.7

Verš

tasya copaśamaṁ bhūman
vidhehi yadi manyase
lokā na yāvan naṅkṣyanti
bali-hārās tavābhibhūḥ

Synonyma

tasya — tohoto; ca — zajisté; upaśamam — ukončení; bhūman — ó vznešený; vidhehi — prosím vykonej; yadi — jestliže; manyase — považuješ to za správné; lokāḥ — všichni obyvatelé různých planet; na — ne; yāvat — dokud; naṅkṣyanti — budou ztraceni; bali-hārāḥ — kteří poslušně uctívají; tava — tebe; abhibhūḥ — ó vládce celého vesmíru.

Překlad

Ó vznešený pane, vládce celého vesmíru! Jestliže to považuješ za správné, ukonči prosím tyto nepokoje vedoucí ke všeobecnému zničení dříve, než přinesou zkázu všem tvým poslušným podřízeným!