Skip to main content

Sloka 2

Text 2

Verš

Texto

sa tepe mandara-droṇyāṁ
tapaḥ parama-dāruṇam
ūrdhva-bāhur nabho-dṛṣṭiḥ
pādāṅguṣṭhāśritāvaniḥ
sa tepe mandara-droṇyāṁ
tapaḥ parama-dāruṇam
ūrdhva-bāhur nabho-dṛṣṭiḥ
pādāṅguṣṭhāśritāvaniḥ

Synonyma

Palabra por palabra

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); tepe — podstupoval; mandara-droṇyām — v údolí hory Mandary; tapaḥ — askezi; parama — nanejvýš; dāruṇam — obtížnou; ūrdhva — zdvihající; bāhuḥ — paže; nabhaḥ — k nebi; dṛṣṭiḥ — zrak; pāda-aṅguṣṭha — palci nohou; āśrita — spočívající na; avaniḥ — zemi.

saḥ — él (Hiraṇyakaśipu); tepe — ejecutó; mandara-droṇyām — en un valle de la montaña Mandara; tapaḥ — austeridad; parama — sumamente; dāruṇam — difícil; ūrdhva — levantando; bāhuḥ — brazos; nabhaḥ — hacia el cielo; dṛṣṭiḥ — su visión; pāda-aṅguṣṭha — con los dedos gordos de los pies; āśrita — apoyado sobre; avaniḥ — el suelo.

Překlad

Traducción

V údolí hory Mandary započal Hiraṇyakaśipu svou askezi, při níž stál na špičkách se zdviženými pažemi a hleděl do nebe. Byla to nesmírně obtížná pozice, ale on ji přijal jako prostředek sloužící k dosažení dokonalosti.

En el valle de la montaña Mandara, Hiraṇyakaśipu comenzó su práctica de austeridades, sosteniéndose sobre el suelo con las puntas de los pies, con los brazos hacia arriba y mirando al cielo. Era una posición extremadamente difícil, pero la adoptó como medio para alcanzar la perfección.