Skip to main content

Sloka 7

ТЕКСТ 7

Verš

Текст

na dadyād āmiṣaṁ śrāddhe
na cādyād dharma-tattvavit
muny-annaiḥ syāt parā prītir
yathā na paśu-hiṁsayā
на дадйд миша рддхе
на чдйд дхарма-таттвавит
мунй-аннаи сйт пар прӣтир
йатх на пау-хисай

Synonyma

Пословный перевод

na — nikdy; dadyāt — má obětovat; āmiṣam — maso, ryby, vejce a tak dále; śrāddhe — při obřadu śrāddha; na — ani; ca — také; adyāt — má sám jíst; dharma-tattva-vit — ten, kdo skutečně zná náboženské činnosti; muni-annaiḥ — pokrmy pro světce připravenými na ghí; syāt — má být; parā — prvotřídní; prītiḥ — uspokojení; yathā — pro předky a Nejvyšší Osobnost Božství; na — ne; paśu-hiṁsayā — zbytečným zabíjením zvířat.

на — не; дадйт — пусть предлагает; мишам — мясо, рыбу, яйца и т. п.; рддхе — при обряде шраддха; на — не; ча — также; адйт — пусть не ест; дхарма-таттва-вит — тот, кто действительно сведущ в религиозной деятельности; муни-аннаи — блюдами, приготовленными с ги и предназначенными для святых; сйт — да будет; пар — величайшее; прӣти — ублаготворение предков и Верховной Личности Бога; йатх — вовсе; на — не; пау-хисай — ненужным убийством животных.

Překlad

Перевод

Ten, kdo zná náboženské zásady, nemá nikdy při obřadu śrāddha obětovat nic takového, jako je maso, vejce nebo ryby, a dokonce ani když je kṣatriya, nemá sám tyto věci jíst. Je-li vhodné jídlo připravené na ghí nabídnuto světcům, celá slavnost těší předky a Nejvyššího Pána, kteří nejsou nikdy spokojeni, když se ve jménu oběti zabíjejí zvířata.

Человек, хорошо знающий религиозные принципы, ни в коем случае не должен предлагать во время шраддхи пищу, приготовленную из таких продуктов, как мясо, яйца или рыба, и сам он — даже если он кшатрий — не должен есть подобной пищи. Удовольствие предкам и Верховному Господу доставляют те, кто угощает святых людей вкусными блюдами, приготовленными на топленом масле, а не те, кто под видом жертвоприношений убивает животных.