Skip to main content

Sloka 20

Text 20

Verš

Texto

sarvātmanā na hiṁsanti
bhūta-grāmeṣu kiñcana
uccāvaceṣu daityendra
mad-bhāva-vigata-spṛhāḥ
sarvātmanā na hiṁsanti
bhūta-grāmeṣu kiñcana
uccāvaceṣu daityendra
mad-bhāva-vigata-spṛhāḥ

Synonyma

Palabra por palabra

sarva-ātmanā — v každém ohledu, včetně hněvu a nenávisti; na — nikdy; hiṁsanti — poškozují; bhūta-grāmeṣu — mezi všemi životními druhy; kiñcana — kteroukoliv z nich; ucca-avaceṣu — živé bytosti na nižší a vyšší úrovni; daitya-indra — ó můj milý Prahlāde, králi Daityů; mat-bhāva — díky oddané službě Mně; vigata — zanechané; spṛhāḥ — všechny hmotné nálady hněvu a chamtivosti.

sarva-ātmanā — en todos los aspectos, incluso bajo la influencia de la ira y la envidia; na — nunca; hiṁsanti — son envidiosos; bhūta-grāmeṣu — entre todas las especies de vida; kiñcana — hacia cualquiera de ellas; ucca-avaceṣu — las entidades vivientes inferiores y superiores; daitya-indra — ¡oh, mi querido Prahlāda, rey de losdaityas!; mat-bhāva — debido al servicio devocional que Me ofrecen; vigata — abandonadas; spṛhāḥ — todas las influencias materiales de la ira y la codicia.

Překlad

Traducción

Můj milý Prahlāde, králi Daityů, můj oddaný je poután ke službě Mně, a proto nerozlišuje mezi živými bytostmi na nižší a vyšší úrovni. Nikdy vůči nikomu nechová zášť.

Mi querido Prahlāda, rey de los daityas, Mi devoto está apegado a ofrecerme servicio devocional, de modo que no distingue entre entidades vivientes superiores e inferiores. Nunca siente envidia de nadie, en ningún aspecto.