Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.1

Verš

śrī-rājovāca
samaḥ priyaḥ suhṛd brahman
bhūtānāṁ bhagavān svayam
indrasyārthe kathaṁ daityān
avadhīd viṣamo yathā

Synonyma

śrī-rājā uvāca — Mahārāja Parīkṣit řekl; samaḥ — stejný; priyaḥ — milovaný; suhṛt — přítel; brahman — ó brāhmaṇo (Śukadeve); bhūtānām — vůči všem živým bytostem; bhagavān — Nejvyšší Pán, Viṣṇu; svayam — osobně; indrasya — Indry; arthe — ve prospěch; katham — jak; daityān — démony; avadhīt — zabil; viṣamaḥ — stranící; yathā — jako by.

Překlad

Král Parīkṣit se otázal: Můj milý brāhmaṇo, Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, který je příznivcem všech, je nestranný a každému nesmírně drahý. Jak to, že se tedy jako obyčejný člověk postavil na stranu Indry a zabil jeho nepřátele? Jak může ten, kdo přeje všem stejně, jedněm stranit a k jiným se chovat nepřátelsky?

Význam

V Bhagavad-gītě (9.29) Pán praví: samo 'haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo 'sti na priyaḥ — “Jsem stejně nakloněn všem. Nikdo Mi není drahý a nikdo není Můj nepřítel.” V předchozím zpěvu bylo ovšem vidět, že se Pán přiklonil na stranu Indry, když v jeho zájmu zabil démony (hata-putrā ditiḥ śakra-pārṣṇi-grāheṇa viṣṇunā). Jednoznačně tedy Indrovi stranil, přestože je Nadduší v srdci každé bytosti. Duše je každému nesmírně drahá a Nadduše také. Žádné jednání Nadduše proto nemůže být špatné. Pán je vždy laskavý ke všem živým bytostem, bez ohledu na jejich podobu a postavení, ale přesto se postavil na stranu Indry jako obyčejný přítel. Na to se Mahārāja Parīkṣit tázal. Jakožto oddaný Pána Kṛṣṇy dobře věděl, že Kṛṣṇa nikomu nestraní, ale když viděl, že jedná jako nepřítel démonů, vyvolalo to v něm jisté pochybnosti. Položil tedy Śukadevovi Gosvāmīmu tuto otázku s očekáváním jasné odpovědi.

Oddaný nikdy neuzná tvrzení, že Pán Viṣṇu má hmotné vlastnosti. Mahārāja Parīkṣit bezpečně věděl, že Pán Viṣṇu je transcendentální a nemá tedy s hmotnými vlastnostmi nic společného, ale chtěl mít toto přesvědčení potvrzeno od autority, kterou byl Śukadeva Gosvāmī. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura k tomu říká: samasya kathaṁ vaiṣamyam—Pán je stejně nakloněn všem; jak by tedy mohl být předpojatý? Priyasya katham asureṣu prīty-abhāvaḥ — jako Nadduše je každému nesmírně drahý; proč by se měl tedy k asurům chovat bezcitně? Jaká je to nestrannost? Suhṛdaś ca kathaṁ teṣv asauhārdam — Pán říká, že je příznivcem všech živých bytostí (suhṛdaṁ sarva-bhūtānām); jak mohl tedy jednat předpojatě a zabíjet démony? Tyto otázky vyvstaly v Parīkṣitově srdci, a proto je položil Śukadevovi Gosvāmīmu.