Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.6.45

Verš

taṁ vavrire sura-gaṇā
svasrīyaṁ dviṣatām api
vimatena parityaktā
guruṇāṅgirasena yat

Synonyma

tam — jeho (Viśvarūpu); vavrire — přijali za kněze; sura-gaṇāḥ — polobozi; svasrīyam — syna dcery; dviṣatām — nepřátelských démonů; api — ačkoliv; vimatena — jelikož byl zneuctěn; parityaktāḥ — kteří byli zavrženi; guruṇā — svým duchovním mistrem; āṅgirasena — Bṛhaspatim; yat — neboť.

Překlad

Když se polobohů zřekl jejich duchovní mistr, Bṛhaspati, jehož zneuctili, přijali v souladu s pokynem Brahmy za svého kněze Viśvarūpu, přestože byl synem dcery jejich věčných nepřátel, démonů.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šesté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Potomstvo Dakṣových dcer”.