Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.6.44

Verš

tvaṣṭur daityātmajā bhāryā
racanā nāma kanyakā
sanniveśas tayor jajñe
viśvarūpaś ca vīryavān

Synonyma

tvaṣṭuḥ — Tvaṣṭy; daitya-ātma- — dcera démona; bhāryā — manželka; racanā — Racanā; nāma — jménem; kanyakā — dívka; sanniveśaḥ — Sanniveśa; tayoḥ — těmto dvěma; jajñe — narodil se; viśvarūpaḥ — Viśvarūpa; ca — a; vīryavān — tělesně velice silní.

Překlad

Racanā, dcera Daityů, se stala manželkou Prajāpatiho Tvaṣṭy. Ten prostřednictvím svého semene zplodil v jejím lůně dva neobyčejně silné syny, kteří se jmenovali Sanniveśa a Viśvarūpa.