Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.6.37

Verš

vipracittiḥ siṁhikāyāṁ
śataṁ caikam ajījanat
rāhu-jyeṣṭhaṁ ketu-śataṁ
grahatvaṁ ya upāgatāḥ

Synonyma

vipracittiḥ — Vipracitti; siṁhikāyām — v lůně své manželky Siṁhiky; śatam — sto; ca — a; ekam — jednoho; ajījanat — zplodil; rāhu-jyeṣṭham — z nichž nejstarší je Rāhu; ketu-śatam — sto Ketuů; grahatvam — postavení planet; ye — ti všichni; upāgatāḥ — získali.

Překlad

Vipracitti zplodil v lůně své ženy Siṁhiky sto a jednoho syna, z nichž nejstarším je Rāhu a zbývajícími je sto Ketuů. Všichni získali postavení na vlivných planetách.