Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.6.24-26

Verš

punaḥ prasādya taṁ somaḥ
kalā lebhe kṣaye ditāḥ
śṛṇu nāmāni lokānāṁ
mātṝṇāṁ śaṅkarāṇi ca
atha kaśyapa-patnīnāṁ
yat-prasūtam idaṁ jagat
aditir ditir danuḥ kāṣṭhā
ariṣṭā surasā ilā
muniḥ krodhavaśā tāmrā
surabhiḥ saramā timiḥ
timer yādo-gaṇā āsan
śvāpadāḥ saramā-sutāḥ

Synonyma

punaḥ — znovu; prasādya — upokojil; tam — jeho (Prajāpatiho Dakṣu); somaḥ — bůh Měsíce; kalāḥ — díl světla; lebhe — získal; kṣaye — v postupném zničení (během temných čtrnácti dnů); ditāḥ — odňaté; śṛṇu — prosím vyslechni; nāmāni — všechna jména; lokānām — planet; mātṝṇām — matek; śaṅkarāṇi — příjemná; ca — také; atha — nyní; kaśyapa-patnīnām — manželek Kaśyapy; yat-prasūtam — jimž se narodily; idam — tento; jagat — celý vesmír; aditiḥ — Aditi; ditiḥ — Diti; danuḥ — Danu; kāṣṭhā — Kāṣṭhā; ariṣṭā — Ariṣṭā; surasā — Surasā; ilā — Ilā; muniḥ — Muni; krodhavaśā — Krodhavaśā; tāmrā — Tāmrā; surabhiḥ — Surabhi; saramā — Saramā; timiḥ — Timi; timeḥ — z lůna Timi; yādaḥ-gaṇāḥ — vodní živočichové; āsan — narodili se; śvāpadāḥ — dravá zvířata, jako jsou lvi a tygři; saramā-sutāḥ — děti Saramy.

Překlad

Poté král Měsíce upokojil Prajāpatiho Dakṣu zdvořilými slovy, a získal tak zpět své díly světla, které během nemoci ztratil. Přesto však nemohl plodit děti. Měsíc během temných čtrnácti dnů ztrácí svůj svit a během světlých čtrnácti dnů ho opět projeví. Ó králi Parīkṣite, nyní si ode mě prosím vyslechni jména Kaśyapových žen, z jejichž lůn pochází obyvatelstvo celého vesmíru. Tyto ženy jsou matkami téměř všech živých bytostí ve vesmíru a jejich jména je velice příznivé slyšet. Jsou to Aditi, Diti, Danu, Kāṣṭhā, Ariṣṭā, Surasā, Ilā, Muni, Krodhavaśā, Tāmrā, Surabhi, Saramā a Timi. Z lůna Timi se narodili všichni vodní živočichové a z lůna Saramy dravá zvířata, jako jsou tygři a lvi.