Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.6.13

Verš

arkasya vāsanā bhāryā
putrās tarṣādayaḥ smṛtāḥ
agner bhāryā vasor dhārā
putrā draviṇakādayaḥ

Synonyma

arkasya — Arky; vāsanā — Vāsanā; bhāryā — manželka; putrāḥ — synové; tarṣa-ādayaḥ — jménem Tarṣa a tak dále; smṛtāḥ — oslavovaní; agneḥ — Agniho; bhāryā — manželka; vasoḥ — Vasu; dhārā — Dhārā; putrāḥ — synové; draviṇaka-ādayaḥ — známí jako Draviṇaka a tak dále.

Překlad

Z lůna Vāsany, jež byla manželkou Arky, přišlo na svět mnoho synů v čele s Tarṣou. Dhārā, manželka Vasua jménem Agni, porodila mnohé syny počínaje Draviṇakou.