Skip to main content

Sloka 43

Text 43

Verš

Text

śrī-bhagavān uvāca
prācetasa mahā-bhāga
saṁsiddhas tapasā bhavān
yac chraddhayā mat-parayā
mayi bhāvaṁ paraṁ gataḥ
śrī-bhagavān uvāca
prācetasa mahā-bhāga
saṁsiddhas tapasā bhavān
yac chraddhayā mat-parayā
mayi bhāvaṁ paraṁ gataḥ

Synonyma

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; prācetasa — ó Můj milý Prācetaso; mahā-bhāga — ó ty, který jsi obdařen velikým štěstím; saṁsiddhaḥ — přivedl jsi k dokonalosti; tapasā — svou askezí; bhavān — ty; yat — protože; śraddhayā — velkou vírou; mat-parayā — jehož cílem jsem Já; mayi — ve Mně; bhāvam — extázi; param — nejvyšší; gataḥ — dosáhl.

śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Personality of Godhead said; prācetasa — O My dear Prācetasa; mahā-bhāga — O you who are so fortunate; saṁsiddhaḥ — perfected; tapasā — by your austerities; bhavān — your good self; yat — because; śraddhayā — by great faith; mat-parayā — whose object is Me; mayi — in Me; bhāvam — ecstasy; param — supreme; gataḥ — attained.

Překlad

Translation

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó šťastlivý Prācetaso, díky své velké víře ve Mě jsi dosáhl nejvyšší extáze oddanosti. Vlivem tvé askeze spojené se vznešenou oddaností je tvůj život nyní úspěšný. Dosáhl jsi naprosté dokonalosti.

The Supreme Personality of Godhead said: O most fortunate Prācetasa, because of your great faith in Me, you have attained the supreme devotional ecstasy. Indeed, because of your austerities, combined with exalted devotion, your life is now successful. You have achieved complete perfection.

Význam

Purport

Pán Osobně potvrzuje v Bhagavad-gītě (8.15), že když se někomu dostane toho štěstí, že realizuje Nejvyšší Osobnost Božství, dosáhne nejvyšší dokonalosti:

As the Lord Himself confirms in Bhagavad-gītā (8.15), one reaches the highest perfection when he attains the fortune of realizing the Supreme Personality of Godhead:

mām upetya punar janma
duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ
saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ
mām upetya punar janma
duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ
saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ

“Velké duše, oddaní yogīni, kteří dospěli ke Mně, se nikdy nevrátí do tohoto dočasného světa plného utrpení, neboť dosáhli nejvyšší dokonalosti.” Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy proto učí, jak jít po cestě vedoucí k nejvyšší dokonalosti jednoduše vykonáváním oddané služby.

“After attaining Me, the great souls, who are yogīs in devotion, never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection.” Therefore the Kṛṣṇa consciousness movement teaches one to follow the path toward the topmost perfection simply by performing devotional service.