Skip to main content

Sloka 8

ТЕКСТ 8

Verš

Текст

tasya te vihito daṇḍo
na loke vartate ’dhunā
caturbhir adbhutaiḥ siddhair
ājñā te vipralambhitā
тасйа те вихито дао
на локе вартате ’дхун
чатурбхир адбхутаи сиддхаир
дж те випраламбхит

Synonyma

Пословный перевод

tasya — vlivu; te — tebe; vihitaḥ — nařízený; daṇḍaḥ — trest; na — ne; loke — v tomto světě; vartate — existuje; adhunā — nyní; caturbhiḥ — čtyřmi; adbhutaiḥ — úžasnými; siddhaiḥ — dokonalými osobami; ājñā — příkaz; te — tvůj; vipralambhitā — překonaný.

тасйа — той (власти); те — твоей; вихита — предписанная; даа — кара; на — не; локе — в (этом) мире; вартате — действует; адхун — теперь; чатурбхи — четырьмя; адбхутаи — чудесными; сиддхаи — совершенными существами; дж — приказание; те — твое; випраламбхит — нарушен.

Překlad

Перевод

Nyní však vidíme, že trest, který jsi nařídil z pozice své autority, již neplatí, neboť tvůj příkaz zrušily čtyři úžasné a dokonalé osoby.

Но теперь мы убедились, что ты не всевластен, иначе разве осмелились бы те четверо прекрасных, совершенных существ попрать твою волю?

Význam

Комментарий

Yamadūtové se domnívali, že Yamarāja je jediným vládcem spravedlnosti. Byli plně přesvědčeni, že vykonání jeho rozsudku nikdo nemůže zabránit, ale nyní — k jejich údivu — jeho nařízení zrušily čtyři úžasné osoby ze Siddhaloky.

Прежде Ямадуты верили, что Ямараджа — единственный вершитель правосудия. Они были убеждены, что его воля непререкаема, и можно представить себе их изумление, когда четыре прекрасных существа, судя по всему, обитатели Сиддхалоки, посмели ослушаться его приказа.