Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Text

tasya te vihito daṇḍo
na loke vartate ’dhunā
caturbhir adbhutaiḥ siddhair
ājñā te vipralambhitā
tasya te vihito daṇḍo
na loke vartate ’dhunā
caturbhir adbhutaiḥ siddhair
ājñā te vipralambhitā

Synonyma

Synonyms

tasya — vlivu; te — tebe; vihitaḥ — nařízený; daṇḍaḥ — trest; na — ne; loke — v tomto světě; vartate — existuje; adhunā — nyní; caturbhiḥ — čtyřmi; adbhutaiḥ — úžasnými; siddhaiḥ — dokonalými osobami; ājñā — příkaz; te — tvůj; vipralambhitā — překonaný.

tasya — of the influence; te — of you; vihitaḥ — ordained; daṇḍaḥ — punishment; na — not; loke — within this world; vartate — exists; adhunā — now; caturbhiḥ — by four; adbhutaiḥ — very wonderful; siddhaiḥ — perfected persons; ājñā — the order; te — your; vipralambhitā — surpassed.

Překlad

Translation

Nyní však vidíme, že trest, který jsi nařídil z pozice své autority, již neplatí, neboť tvůj příkaz zrušily čtyři úžasné a dokonalé osoby.

But now we see that the punishment ordained under your authority is no longer effective, since your order has been transgressed by four wonderful and perfect persons.

Význam

Purport

Yamadūtové se domnívali, že Yamarāja je jediným vládcem spravedlnosti. Byli plně přesvědčeni, že vykonání jeho rozsudku nikdo nemůže zabránit, ale nyní — k jejich údivu — jeho nařízení zrušily čtyři úžasné osoby ze Siddhaloky.

The Yamadūtas had been under the impression that Yamarāja was the only person in charge of administering justice. They were fully confident that no one could counteract his judgments, but now, to their surprise, his order had been violated by the four wonderful persons from Siddhaloka.