Skip to main content

Sloka 7

ТЕКСТ 7

Verš

Текст

atas tvam eko bhūtānāṁ
seśvarāṇām adhīśvaraḥ
śāstā daṇḍa-dharo nṝṇāṁ
śubhāśubha-vivecanaḥ
атас твам эко бхӯтн
севарм адхӣвара
ст даа-дхаро н̄
убхубха-вивечана

Synonyma

Пословный перевод

ataḥ — jako takový; tvam — ty; ekaḥ — jeden; bhūtānām — všech živých bytostí; sa-īśvarāṇām — včetně všech polobohů; adhīśvaraḥ — nejvyšší pán; śāstā — nejvyšší vládce; daṇḍa-dharaḥ — nejvyšší autorita na vynášení trestu; nṝṇām — lidské společnosti; śubha-aśubha-vivecanaḥ — který rozlišuje mezi tím, co je příznivé a co nepříznivé.

ата — поэтому; твам — ты; эка — единый; бхӯтнм — всех живущих; са-ӣварм — в том числе и всех полубогов; адхӣвара — верховный владыка; ст — верховный повелитель; даа-дхара — верховный судья; н̄м — людей; убха-аубха-вивечана — различающий благодетель и порок.

Překlad

Перевод

Nejvyšší soudce musí být pouze jeden; nemůže jich být mnoho. Mysleli jsme si, že ty jsi ten nejvyšší soudce a že se tvá pravomoc vztahuje i na polobohy. Měli jsme za to, že jsi pánem všech živých bytostí a nejvyšší autoritou, která rozlišuje mezi zbožnými a bezbožnými činnostmi všech lidí.

Верховный судия должен быть один. Мы думали, что это ты и что тебе подвластны даже полубоги. Нам казалось, что именно ты господствуешь над всеми и решаешь, кто из людей поступает праведно, а кто грешит.