Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Texto

atas tvam eko bhūtānāṁ
seśvarāṇām adhīśvaraḥ
śāstā daṇḍa-dharo nṝṇāṁ
śubhāśubha-vivecanaḥ
atas tvam eko bhūtānāṁ
seśvarāṇām adhīśvaraḥ
śāstā daṇḍa-dharo nṝṇāṁ
śubhāśubha-vivecanaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

ataḥ — jako takový; tvam — ty; ekaḥ — jeden; bhūtānām — všech živých bytostí; sa-īśvarāṇām — včetně všech polobohů; adhīśvaraḥ — nejvyšší pán; śāstā — nejvyšší vládce; daṇḍa-dharaḥ — nejvyšší autorita na vynášení trestu; nṝṇām — lidské společnosti; śubha-aśubha-vivecanaḥ — který rozlišuje mezi tím, co je příznivé a co nepříznivé.

ataḥ — como tal; tvam — tú; ekaḥ — uno; bhūtānām — de todos los seres vivos; sa-īśvarāṇām — incluyendo a todos los semidioses; adhīśvaraḥ — el señor supremo; śāstā — el gobernador supremo; daṇḍa-dharaḥ — el administrador supremo de castigos; nṝṇām — de la sociedad humana; śubha-aśubha-vivecanaḥ — que discierne entre lo auspicioso y lo no auspicioso.

Překlad

Traducción

Nejvyšší soudce musí být pouze jeden; nemůže jich být mnoho. Mysleli jsme si, že ty jsi ten nejvyšší soudce a že se tvá pravomoc vztahuje i na polobohy. Měli jsme za to, že jsi pánem všech živých bytostí a nejvyšší autoritou, která rozlišuje mezi zbožnými a bezbožnými činnostmi všech lidí.

El juez supremo tiene que ser uno, y no muchos. Nosotros creíamos que tú eras ese juez supremo, y que tu jurisdicción alcanzaba incluso a los semidioses. Teníamos la impresión de que eras el señor de todas las entidades vivientes, la autoridad suprema que discierne entre las actividades piadosas e impías de todos los seres humanos.