Skip to main content

Sloka 35

Text 35

Verš

Texto

itihāsam imaṁ guhyaṁ
bhagavān kumbha-sambhavaḥ
kathayām āsa malaya
āsīno harim arcayan
itihāsam imaṁ guhyaṁ
bhagavān kumbha-sambhavaḥ
kathayām āsa malaya
āsīno harim arcayan

Synonyma

Palabra por palabra

itihāsam — historický příběh; imam — tento; guhyam — velice důvěrný; bhagavān — nejmocnější; kumbha-sambhavaḥ — Agastya Muni, syn Kumbhy; kathayām āsa — vyložil; malaye — v Malajských horách; āsīnaḥ — sídlící; harim arcayan — uctívající Nejvyšší Osobnost Božství.

itihāsam — historia; imam — esta; guhyam — muy confidencial; bhagavān — el muy poderoso; kumbha-sambhavaḥ — Agastya Muni, el hijo de Kumbha; kathayām āsa — explicó; malaye — en las montañas Malaya; āsīnaḥ — viviendo; harim arcayan — adorando a la Suprema Personalidad de Dios.

Překlad

Traducción

Tento důvěrný příběh mi vyprávěl velký mudrc Agastya, syn Kumbhy, jehož jsem navštívil v jeho sídle v Malajských horách, kde uctíval Nejvyšší Osobnost Božství.

Cuando el gran sabio Agastya, el hijo de Kumbha, vivía en las montañas Malaya, donde adoraba a la Suprema Personalidad de Dios, yo me acerqué a él, y él me explicó esta historia confidencial.

Význam

Significado

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třetí kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Yamarāja dává pokyny svým poslům”.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo tercero del Canto Sexto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado «Yamarāja instruye a sus mensajeros».