Skip to main content

Sloka 35

Text 35

Verš

Text

itihāsam imaṁ guhyaṁ
bhagavān kumbha-sambhavaḥ
kathayām āsa malaya
āsīno harim arcayan
itihāsam imaṁ guhyaṁ
bhagavān kumbha-sambhavaḥ
kathayām āsa malaya
āsīno harim arcayan

Synonyma

Synonyms

itihāsam — historický příběh; imam — tento; guhyam — velice důvěrný; bhagavān — nejmocnější; kumbha-sambhavaḥ — Agastya Muni, syn Kumbhy; kathayām āsa — vyložil; malaye — v Malajských horách; āsīnaḥ — sídlící; harim arcayan — uctívající Nejvyšší Osobnost Božství.

itihāsam — history; imam — this; guhyam — very confidential; bhagavān — the most powerful; kumbha-sambhavaḥ — Agastya Muni, the son of Kumbha; kathayām āsa — explained; malaye — in the Malaya Hills; āsīnaḥ — residing; harim arcayan — worshiping the Supreme Personality of Godhead.

Překlad

Translation

Tento důvěrný příběh mi vyprávěl velký mudrc Agastya, syn Kumbhy, jehož jsem navštívil v jeho sídle v Malajských horách, kde uctíval Nejvyšší Osobnost Božství.

When the great sage Agastya, the son of Kumbha, was residing in the Malaya Hills and worshiping the Supreme Personality of Godhead, I approached him, and he explained to me this confidential history.

Význam

Purport

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třetí kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Yamarāja dává pokyny svým poslům”.

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Sixth Canto, Third Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Yamarāja Instructs His Messengers.”