Skip to main content

Sloka 11

ТЕКСТ 11

Verš

Текст

śrī-bādarāyaṇir uvāca
iti devaḥ sa āpṛṣṭaḥ
prajā-saṁyamano yamaḥ
prītaḥ sva-dūtān pratyāha
smaran pādāmbujaṁ hareḥ
рӣ-бдарйаир увча
ити дева са пша
прадж-сайамано йама
прӣта сва-дӯтн пратйха
смаран пдмбуджа харе

Synonyma

Пословный перевод

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; devaḥ — polobůh; saḥ — on; āpṛṣṭaḥ — otázaný; prajā-saṁyamanaḥ yamaḥ — Pán Yamarāja, který vládne živým bytostem; prītaḥ — potěšený; sva-dūtān — svým služebníkům; pratyāha — odpověděl; smaran — vzpomínající; pāda-ambujam — lotosové nohy; hareḥ — Hariho, Osobnosti Božství.

рӣ-бдарйаи увча — Шукадева Госвами сказал; ити — так; дева — полубог; са — он; пша — тот, которому был задан вопрос; прадж-сайамана йама — Господь Ямараджа, повелитель живых существ; прӣта — обрадованный; сва-дӯтн — своим слугам; пратйха — ответил; смаран — вспоминающий; пда- амбуджам — лотосные стопы; харе — Хари, Личности Бога.

Překlad

Перевод

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Pán Yamarāja, nejvyšší vládce živých bytostí, byl velice potěšen, když vyslechl otázky svých služebníků, protože od nich slyšel svaté jméno Nārāyaṇa. Připomněl si lotosové nohy Pána a začal odpovídat.

Шри Шукадева Госвами сказал: Господь Ямараджа, повелитель всех обитателей этого мира, возрадовался, когда услышал от своих слуг имя Нараяны. Он тотчас вспомнил лотосные стопы Господа и дал слугам такой ответ.

Význam

Комментарий

Śrīlu Yamarāje, nejvyššího vládce živých bytostí ve věci jejich zbožných a bezbožných činností, jeho služebníci velice potěšili, protože v jeho panství vyslovili svaté jméno Nārāyaṇa. Yamarāja musí jednat s lidmi, kteří jsou bez výjimky hříšní a Nārāyaṇovi mohou stěží rozumět. Když tedy jeho poslové pronesli jméno Nārāyaṇa, nesmírně ho to potěšilo, neboť Yamarāja je také vaiṣṇava.

Шри Ямараджа, верховный судья, воздающий всем за грехи и за праведные дела, был очень доволен, когда слуги произнесли в его дворце святое имя Нараяны. Обычно Ямарадже приходится иметь дело с грешниками, которые не ведают о Нараяне. Поэтому, услышав святое имя Господа, он несказанно обрадовался, ведь Ямараджа — тоже вайшнав.