Skip to main content

Sloka 11

Text 11

Verš

Text

śrī-bādarāyaṇir uvāca
iti devaḥ sa āpṛṣṭaḥ
prajā-saṁyamano yamaḥ
prītaḥ sva-dūtān pratyāha
smaran pādāmbujaṁ hareḥ
śrī-bādarāyaṇir uvāca
iti devaḥ sa āpṛṣṭaḥ
prajā-saṁyamano yamaḥ
prītaḥ sva-dūtān pratyāha
smaran pādāmbujaṁ hareḥ

Synonyma

Synonyms

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; devaḥ — polobůh; saḥ — on; āpṛṣṭaḥ — otázaný; prajā-saṁyamanaḥ yamaḥ — Pán Yamarāja, který vládne živým bytostem; prītaḥ — potěšený; sva-dūtān — svým služebníkům; pratyāha — odpověděl; smaran — vzpomínající; pāda-ambujam — lotosové nohy; hareḥ — Hariho, Osobnosti Božství.

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; iti — thus; devaḥ — the demigod; saḥ — he; āpṛṣṭaḥ — being questioned; prajā-saṁyamanaḥ yamaḥ — Lord Yamarāja, who controls the living entities; prītaḥ — being pleased; sva-dūtān — to his own servants; pratyāha — replied; smaran — remembering; pāda-ambujam — the lotus feet; hareḥ — of Hari, the Personality of Godhead.

Překlad

Translation

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Pán Yamarāja, nejvyšší vládce živých bytostí, byl velice potěšen, když vyslechl otázky svých služebníků, protože od nich slyšel svaté jméno Nārāyaṇa. Připomněl si lotosové nohy Pána a začal odpovídat.

Śrī Śukadeva Gosvāmī said: Thus having been questioned, Lord Yamarāja, the supreme controller of the living entities, was very pleased with his order carriers because of hearing from them the holy name of Nārāyaṇa. He remembered the lotus feet of the Lord and began to reply.

Význam

Purport

Śrīlu Yamarāje, nejvyššího vládce živých bytostí ve věci jejich zbožných a bezbožných činností, jeho služebníci velice potěšili, protože v jeho panství vyslovili svaté jméno Nārāyaṇa. Yamarāja musí jednat s lidmi, kteří jsou bez výjimky hříšní a Nārāyaṇovi mohou stěží rozumět. Když tedy jeho poslové pronesli jméno Nārāyaṇa, nesmírně ho to potěšilo, neboť Yamarāja je také vaiṣṇava.

Śrīla Yamarāja, the supreme controller of the living entities in terms of their pious and impious activities, was very pleased with his servants because they had chanted the holy name of Nārāyaṇa in his dominion. Yamarāja has to deal with men who are all sinful and who can hardly understand Nārāyaṇa. Consequently when his order carriers uttered the name of Nārāyaṇa, he was extremely pleased, for he also is a Vaiṣṇava.