Skip to main content

Sloka 38

ТЕКСТ 38

Verš

Текст

niśamya tad-vaco vipro
vimanāḥ paryatapyata
aho adharmaḥ sumahān
adya me samupasthitaḥ
niśamya tad-vaco vipro
vimanāḥ paryatapyata
aho adharmaḥ sumahān
adya me samupasthitaḥ

Synonyma

Пословный перевод

niśamya — slyšící; tat-vacaḥ — její slova; vipraḥbrāhmaṇa; vimanāḥ — zarmoucený; paryatapyata — naříkal; aho — běda; adharmaḥ — bezbožnost; su-mahān — nesmírně velká; adya — dnes; me — ke mně; samupasthitaḥ — dostavila se.

ниш́амйа — услышав; тат-вачах̣ — ее просьбу; випрах̣ — брахман; вимана̄х̣ — опечаленный; парйатапйата — сокрушался; ахо — о го́ре; адхармах̣ — грех; су-маха̄н — великий; адйа — сегодня; ме — на меня; самупастхитах̣ — падет.

Překlad

Перевод

Když Kaśyapa Muni slyšel Ditinu žádost, velice ho to zarmoutilo. “Běda,” naříkal, “nyní jsem v nebezpečí, že se budu podílet na bezbožném činu — zabití Indry.”


Просьба Дити очень опечалила Кашьяпу Муни. «Горе мне, — сокрушался он, — теперь на меня ляжет великий грех убийства Индры».

Význam

Комментарий

Kaśyapa Muni dychtil splnit touhu své manželky Diti, ale když slyšel, že chce syna, který by zabil Indru, jeho nadšení okamžitě vyprchalo, neboť taková myšlenka se mu příčila.

Кашьяпа Муни был готов с радостью исполнить любое желание своей жены Дити. Но от его радости не осталось и следа, когда та попросила о сыне, который убьет Индру, потому что Кашьяпе не понравилась эта затея.