Skip to main content

Sloka 35

Text 35

Verš

Texto

tasmāt pati-vratā nāryaḥ
śreyas-kāmāḥ sumadhyame
yajante ’nanya-bhāvena
patim ātmānam īśvaram
tasmāt pati-vratā nāryaḥ
śreyas-kāmāḥ sumadhyame
yajante ’nanya-bhāvena
patim ātmānam īśvaram

Synonyma

Synonyms

tasmāt — proto; pati-vratāḥ — oddané manželovi; nāryaḥ — ženy; śreyaḥ-kāmāḥ — svědomité; su-madhyame — ó ženo s útlým pasem; yajante — uctívají; ananya-bhāvena — s oddaností; patim — manžela; ātmānam — Nadduši; īśvaram — zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství.

tasmāt — por lo tanto; pati-vratāḥ — consagradas al marido; nāryaḥ — mujeres; śreyaḥ-kāmāḥ — meticulosas; su-madhyame — ¡oh, mujer de delgada cintura!; yajante — adora; ananya-bhāvena — con devoción; patim — al esposo; ātmānam — a la Superalma; īśvaram — representante de la Suprema Personalidad de Dios.

Překlad

Translation

Má milá ženo, která máš tak krásnou postavu a útlý pas, svědomitá manželka má být cudná a musí poslouchat příkazy svého manžela. Má ho velmi oddaně uctívat jako zástupce Vāsudeva.

Mi querida esposa, de cuerpo hermoso y delgada cintura, una esposa cumplidora de su deber debe ser casta y regirse por las órdenes de su marido, a quien debe adorar con gran devoción, considerándole el representante de Vāsudeva.