Skip to main content

Sloka 8

ТЕКСТ 8

Verš

Текст

prāyaśaḥ prākṛtāś cāpi
striyaṁ rahasi bibhrati
ayaṁ mahā-vrata-dharo
bibharti sadasi striyam
прйаа пркт чпи
стрийа рахаси бибхрати
айа мах-врата-дхаро
бибхарти садаси стрийам

Synonyma

Пословный перевод

prāyaśaḥ — obvykle; prākṛtāḥ — podmíněné duše; ca — také; api — ačkoliv; striyam — ženu; rahasi — v ústraní; bibhrati — objímají; ayam — tento (Pán Śiva); mahā-vrata-dharaḥ — mistr velkých slibů a askeze; bibharti — užívá si; sadasi — ve shromáždění velkých světců; striyam — své manželky.

прйаа — обычно; пркт — обусловленные души; ча — также; апи — хотя; стрийам — женщину; рахаси — в укромном месте; бибхрати — обнимают; айам — он (Господь Шива); мах-врата-дхара — исполняющий великие обеты; бибхарти — держит в объятиях; садаси — в обществе великих святых; стрийам — женщину.

Překlad

Перевод

Obyčejní podmínění lidé obvykle objímají své manželky v ústraní a tam si užívají jejich společnosti. Jak je úžasné, že Pán Mahādeva — přestože je velkým mistrem askeze — veřejně objímá svou manželku ve shromáždění velkých světců.

Даже обычные обусловленные души, как правило, обнимают своих жен и наслаждаются их обществом в уединенном месте. Поэтому можно только диву даваться, что Господь Махадева, величайший из аскетов, откровенно обнимает свою жену на глазах у всего собрания святых.

Význam

Комментарий

Výraz mahā-vrata-dharaḥ označuje brahmacārīna, který nikdy nepoklesl. Pán Śiva patří mezi nejlepší yogīny, a přesto objímal svou manželku ve shromáždění velkých světců. Citraketu oceňoval, jak vznešený Pán Śiva je, když ani v takové situaci není ovlivněn. Citraketu tedy neurážel; pouze vyjádřil svůj údiv.

Мах-врата-дхара — это брахмачари, который никогда не нарушал обет целомудрия. Господь Шива считается величайшим среди йогов, и тем не менее он обнимал жену на глазах у великих святых. Читракету по достоинству оценил величие Господа Шивы, который мог оставаться невозмутимым в любой ситуации. Поэтому Читракету никого не оскорбил, но просто выразил свое изумление.