Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Text

prāyaśaḥ prākṛtāś cāpi
striyaṁ rahasi bibhrati
ayaṁ mahā-vrata-dharo
bibharti sadasi striyam
prāyaśaḥ prākṛtāś cāpi
striyaṁ rahasi bibhrati
ayaṁ mahā-vrata-dharo
bibharti sadasi striyam

Synonyma

Synonyms

prāyaśaḥ — obvykle; prākṛtāḥ — podmíněné duše; ca — také; api — ačkoliv; striyam — ženu; rahasi — v ústraní; bibhrati — objímají; ayam — tento (Pán Śiva); mahā-vrata-dharaḥ — mistr velkých slibů a askeze; bibharti — užívá si; sadasi — ve shromáždění velkých světců; striyam — své manželky.

prāyaśaḥ — generally; prākṛtāḥ — conditioned souls; ca — also; api — although; striyam — a woman; rahasi — in a solitary place; bibhrati — embrace; ayam — this (Lord Śiva); mahā-vrata-dharaḥ — the master of great vows and austerities; bibharti — enjoys; sadasi — in an assembly of great saintly persons; striyam — his wife.

Překlad

Translation

Obyčejní podmínění lidé obvykle objímají své manželky v ústraní a tam si užívají jejich společnosti. Jak je úžasné, že Pán Mahādeva — přestože je velkým mistrem askeze — veřejně objímá svou manželku ve shromáždění velkých světců.

Ordinary conditioned persons generally embrace their wives and enjoy their company in solitary places. How wonderful it is that Lord Mahādeva, although a great master of austerity, is embracing his wife openly in the midst of an assembly of great saints.

Význam

Purport

Výraz mahā-vrata-dharaḥ označuje brahmacārīna, který nikdy nepoklesl. Pán Śiva patří mezi nejlepší yogīny, a přesto objímal svou manželku ve shromáždění velkých světců. Citraketu oceňoval, jak vznešený Pán Śiva je, když ani v takové situaci není ovlivněn. Citraketu tedy neurážel; pouze vyjádřil svůj údiv.

The word mahā-vrata-dharaḥ indicates a brahmacārī who has never fallen down. Lord Śiva is counted among the best of yogīs, yet he embraced his wife in the midst of great saintly persons. Citraketu appreciated how great Lord Śiva was to be unaffected even in that situation. Therefore Citraketu was not an offender; he merely expressed his wonder.