Skip to main content

Sloka 6

Text 6

Verš

Text

citraketur uvāca
eṣa loka-guruḥ sākṣād
dharmaṁ vaktā śarīriṇām
āste mukhyaḥ sabhāyāṁ vai
mithunī-bhūya bhāryayā
citraketur uvāca
eṣa loka-guruḥ sākṣād
dharmaṁ vaktā śarīriṇām
āste mukhyaḥ sabhāyāṁ vai
mithunī-bhūya bhāryayā

Synonyma

Synonyms

citraketuḥ uvāca — král Citraketu řekl; eṣaḥ — tento; loka-guruḥ — duchovní mistr lidí, kteří se řídí védskými pokyny; sākṣāt — přímo; dharmam — náboženství; vaktā — přednášející; śarīriṇām — pro všechny živé bytosti, které přijaly hmotná těla; āste — sedí; mukhyaḥ — vůdce; sabhāyām — ve shromáždění; vai — vskutku; mithunī-bhūya — objímající se; bhāryayā — se svou manželkou.

citraketuḥ uvāca — King Citraketu said; eṣaḥ — this; loka-guruḥ — the spiritual master of the people who follow Vedic instructions; sākṣāt — directly; dharmam — of religion; vaktā — the speaker; śarīriṇām — for all living entities who have accepted material bodies; āste — sits; mukhyaḥ — the chief; sabhāyām — in an assembly; vai — indeed; mithunī-bhūya — embracing; bhāryayā — with his wife.

Překlad

Translation

Citraketu řekl: Pán Śiva, duchovní mistr lidstva, je nejlepší z živých bytostí, které přijaly hmotná těla. Je tím, kdo vyslovuje pravidla náboženství. Jak úžasné však je, že objímá svou manželku Pārvatī uprostřed shromáždění velkých světců.

Citraketu said: Lord Śiva, the spiritual master of the general populace, is the best of all living entities who have accepted material bodies. He enunciates the system of religion. Yet how wonderful it is that he is embracing his wife, Pārvatī, in the midst of an assembly of great saintly persons.