Skip to main content

Sloka 9

Text 9

Verš

Texto

śrī-śuka uvāca
evam āśvāsito rājā
citraketur dvijoktibhiḥ
vimṛjya pāṇinā vaktram
ādhi-mlānam abhāṣata
śrī-śuka uvāca
evam āśvāsito rājā
citraketur dvijoktibhiḥ
vimṛjya pāṇinā vaktram
ādhi-mlānam abhāṣata

Synonyma

Palabra por palabra

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; āśvāsitaḥ — osvícený či obdařený nadějí; rājā — král; citraketuḥ — Citraketu; dvija-uktibhiḥ — díky pokynům velkých brāhmaṇů (Nārady a Aṅgiry Ṛṣiho); vimṛjya — utřel; pāṇinā — rukou; vaktram — obličej; ādhi-mlānam — svraštělý nářkem; abhāṣata — inteligentně promluvil.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; evam — así; āśvāsitaḥ — iluminado, o con nuevas esperanzas; rājā — el rey; citraketuḥ — Citraketu; dvija-uktibhiḥ — por las instrucciones de los grandes brāhmaṇas (Nārada y Aṅgirā Ṛṣi); vimṛjya — secando; pāṇinā — con la mano; vaktram — su rostro; ādhi-mlānam — marcado por la lamentación; abhāṣata — habló con inteligencia.

Překlad

Traducción

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Král Citraketu, osvícený pokyny Nārady a Aṅgiry, tak získal poznání a ožil nadějí. Rukou si utřel svraštělou tvář a začal hovořit.

Śrī Śukadeva Gosvāmī continuó: Así iluminado por las instrucciones de Nārada y Aṅgirā, el rey Citraketu vio en aquel conocimiento una nueva esperanza. Secándose el apesadumbrado rostro con la mano, el rey dijo.