Skip to main content

Sloka 53

Text 53

Verš

Text

stana-dvayaṁ kuṅkuma-paṅka-maṇḍitaṁ
niṣiñcatī sāñjana-bāṣpa-bindubhiḥ
vikīrya keśān vigalat-srajaḥ sutaṁ
śuśoca citraṁ kurarīva susvaram
stana-dvayaṁ kuṅkuma-paṅka-maṇḍitaṁ
niṣiñcatī sāñjana-bāṣpa-bindubhiḥ
vikīrya keśān vigalat-srajaḥ sutaṁ
śuśoca citraṁ kurarīva susvaram

Synonyma

Synonyms

stana-dvayam — její prsa; kuṅkuma — s kunkumovým práškem (který mívají ženy rozprášený na prsou); paṅka — mast; maṇḍitam — ozdobená; niṣiñcatī — smáčející; sa-añjana — smíšené s očním líčidlem; bāṣpa — slz; bindubhiḥ — kapkami; vikīrya — rozhozené; keśān — vlasy; vigalat — spadla; srajaḥ — na nichž květinová girlanda; sutam — pro svého syna; śuśoca — naříkala; citram — rozmanitým; kurarī iva — jako pták kurarī; su-svaram — velice sladkým hlasem.

stana-dvayam — her two breasts; kuṅkuma — with kuṅkuma powder (which is generally sprayed on the breasts of women); paṅka — ointment; maṇḍitam — decorated; niṣiñcatī — moistening; sa-añjana — mixed with the eye ointment; bāṣpa — of tears; bindubhiḥ — by drops; vikīrya — scattering; keśān — hair; vigalat — was falling down; srajaḥ — on which the flower garland; sutam — for her son; śuśoca — lamented; citram — variegated; kurarī iva — like a kurarī bird; su-svaram — in a very sweet voice.

Překlad

Translation

Květinová girlanda, která zdobila královninu hlavu, spadla a její vlasy se rozlétly. Kanoucí slzy jí rozpouštěly černé barvivo na řasách a smáčely její prsa, pokrytá kuṅkumovým práškem. Jak naříkala nad ztrátou svého syna, její hlasitý pláč připomínal sladký zpěv ptáka kurarī.

The garland of flowers decorating the Queen’s head fell, and her hair scattered. Falling tears melted the collyrium on her eyes and moistened her breasts, which were covered with kuṅkuma powder. As she lamented the loss of her son, her loud crying resembled the sweet sound of a kurarī bird.