Skip to main content

Sloka 36

Text 36

Verš

Texto

kṛcchra-labdhe ’tha rājarṣes
tanaye ’nudinaṁ pituḥ
yathā niḥsvasya kṛcchrāpte
dhane sneho ’nvavardhata
kṛcchra-labdhe ’tha rājarṣes
tanaye ’nudinaṁ pituḥ
yathā niḥsvasya kṛcchrāpte
dhane sneho ’nvavardhata

Synonyma

Palabra por palabra

kṛcchra — s velkými potížemi; labdhe — získaný; atha — poté; rāja-ṛṣeḥ — zbožného krále Citraketua; tanaye — k synovi; anudinam — den za dnem; pituḥ — otce; yathā — přesně jako; niḥsvasya — chudého člověka; kṛcchra-āpte — získané po velkých potížích; dhane — k bohatství; snehaḥ — láska; anvavardhata — vzrůstala.

kṛcchra — con gran dificultad; labdhe — obtenido; atha — a continuación; rāja-ṛṣeḥ — del piadoso rey Citraketu; tanaye — por el hijo; anudinam — día tras día; pituḥ — del padre; yathā — del mismo modo que; niḥsvasya — de un hombre pobre; kṛcchra-āpte — ganadas tras muchas dificultades; dhane — por riquezas; snehaḥ — afecto; anvavardhata — aumentaba.

Překlad

Traducción

Když chudý člověk získá s velkými potížemi nějaké peníze, jeho zalíbení v nich ze dne na den vzrůstá. Podobně když král Citraketu po velkých nesnázích obdržel syna, jeho láska k němu rostla každým dnem.

Cuando un pobre consigue algún dinero tras pasar muchas dificultades, su afecto por ese dinero aumenta día a día. Del mismo modo, el rey Citraketu había recibido un hijo tras pasar por muchas dificultades, y su afecto por él aumentaba con el paso de los días.