Skip to main content

Sloka 5

Text 5

Verš

Texto

indra uvāca
strī-bhū-druma-jalair eno
viśvarūpa-vadhodbhavam
vibhaktam anugṛhṇadbhir
vṛtra-hatyāṁ kva mārjmy aham
indra uvāca
strī-bhū-druma-jalair eno
viśvarūpa-vadhodbhavam
vibhaktam anugṛhṇadbhir
vṛtra-hatyāṁ kva mārjmy aham

Synonyma

Synonyms

indraḥ uvāca — král Indra odpověděl; strī — ženami; bhū — zemí; druma — stromy; jalaiḥ — a vodou; enaḥ — tento (hřích); viśvarūpa — Viśvarūpy; vadha — zabitím; udbhavam — vytvořený; vibhaktam — rozdělený; anugṛhṇadbhiḥ — jež projevily přízeň (mně); vṛtra-hatyām — zabití Vṛtry; kva — jak; mārjmi — oprostím se od; aham — já.

indraḥ uvāca — el rey Indra contestó; strī — por mujeres; bhū — la Tierra; druma — los árboles; jalaiḥ — y el agua; enaḥ — ese (pecado); viśvarūpa — de Viśvarūpa; vadha — por matar; udbhavam — producidas; vibhaktam — divididas; anugṛhṇadbhiḥ — que mostraron su favor (a mí); vṛtra-hatyām — la muerte de Vṛtra; kva — cómo; mārjmi — me liberaré de; aham — yo.

Překlad

Translation

Král Indra odpověděl: Když jsem zabil Viśvarūpu, obdržel jsem za to rozsáhlé hříšné reakce, ale ženy, země, stromy a voda mě obdařily svou přízní, a proto jsem mohl hřích rozdělit mezi ně. Jestliže však nyní zabiji Vṛtrāsuru, dalšího brāhmaṇu, jak se oprostím od hříšných reakcí?

El rey Indra contestó: Cuando maté a Viśvarūpa, recibí muchas reacciones pecaminosas. Por la gracia de las mujeres, la Tierra, los árboles y el agua, pude dividir mi pecado entre ellos, pero si ahora mato a otro brāhmaṇa, a Vṛtrāsura, ¿cómo voy a liberarme de las reacciones pecaminosas?