Skip to main content

Sloka 9

Text 9

Verš

Texto

vilokya taṁ vajra-dharo ’tyamarṣitaḥ
sva-śatrave ’bhidravate mahā-gadām
cikṣepa tām āpatatīṁ suduḥsahāṁ
jagrāha vāmena kareṇa līlayā
vilokya taṁ vajra-dharo ’tyamarṣitaḥ
sva-śatrave ’bhidravate mahā-gadām
cikṣepa tām āpatatīṁ suduḥsahāṁ
jagrāha vāmena kareṇa līlayā

Synonyma

Palabra por palabra

vilokya — když viděl; tam — jeho (Vṛtrāsuru); vajra-dharaḥ — ten, kdo svírá blesk (král Indra); ati — velice; amarṣitaḥ — nesnášenlivý; sva — svému; śatrave — k nepříteli; abhidravate — běžel; mahā-gadām — velmi mocný kyj; cikṣepa — hodil; tām — ten (kyj); āpatatīm — letící na něho; su-duḥsahām — jemuž je nesmírně těžké se ubránit; jagrāha — chytil; vāmena — levou; kareṇa — rukou; līlayā — velice snadno.

vilokya — al ver; tam — a él (Vṛtrāsura); vajra-dharaḥ — el portador del rayo (el rey Indra); ati — muy; amarṣitaḥ — intolerante; sva — su propio; śatrave — hacia el enemigo; abhidravate — corriendo; mahā-gadām — una muy poderosa maza; cikṣepa — arrojó; tām — esa (maza); āpatatīm — volando hacia él; su-duḥsahām — muy difícil de detener; jagrāha — atrapó; vāmena — con su izquierda; kareṇa — mano; līlayā — sin la menor dificultad.

Překlad

Traducción

Když nebeský král Indra viděl Vṛtrāsurovo rozpoložení, nemohl to snést a hodil po něm jeden ze svých velkých kyjů, kterým je nesmírně těžké se ubránit. Vṛtrāsura ho však v letu snadno chytil levou rukou.

Al ver la actitud de Vṛtrāsura, Indra, el rey del cielo, no lo pudo tolerar, y le arrojó una de sus grandes mazas, que son casi imposibles de detener. Sin embargo, Vṛtrāsura la atrapó al vuelo con la mano izquierda, sin la menor dificultad.