Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.11.6

Verš

evaṁ sura-gaṇān kruddho
bhīṣayan vapuṣā ripūn
vyanadat sumahā-prāṇo
yena lokā vicetasaḥ

Synonyma

evam — takto; sura-gaṇān — polobohy; kruddhaḥ — velmi rozhněvaný; bhīṣayan — vystrašil; vapuṣā — svým tělem; ripūn — své nepřátele; vyanadat — řval; su-mahā-prāṇaḥ — nejmocnější Vṛtrāsura; yena — kvůli čemuž; lokāḥ — všichni lidé; vicetasaḥ — bezvědomí.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Rozhněvaný Vṛtrāsura, nanejvýš mocný hrdina, vystrašil polobohy svým silným a dobře stavěným tělem. Když zařval pronikavým hlasem, téměř všechny živé bytosti upadly do bezvědomí.