Skip to main content

Sloka 21

Text 21

Verš

Texto

ahaṁ samādhāya mano yathāha naḥ
saṅkarṣaṇas tac-caraṇāravinde
tvad-vajra-raṁho-lulita-grāmya-pāśo
gatiṁ muner yāmy apaviddha-lokaḥ
ahaṁ samādhāya mano yathāha naḥ
saṅkarṣaṇas tac-caraṇāravinde
tvad-vajra-raṁho-lulita-grāmya-pāśo
gatiṁ muner yāmy apaviddha-lokaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

aham — já; samādhāya — pevně upínající; manaḥ — mysl; yathā — jako; āha — řekl; naḥ — náš; saṅkarṣaṇaḥ — Pán Saṅkarṣaṇa; tat-caraṇa-aravinde — u Jeho lotosových nohou; tvat-vajra — tvého blesku; raṁhaḥ — silou; lulita — přetržený; grāmya — hmotné připoutanosti; pāśaḥ — provaz; gatim — místo určení; muneḥ — Nārady Muniho a dalších oddaných; yāmi — získám; apaviddha — když se vzdám; lokaḥ — tohoto hmotného světa (kde živá bytost touží po dočasných věcech všeho druhu).

aham — yo; samādhāya — estableciendo firmemente; manaḥ — la mente; yathā — tal y como; āha — dijo; naḥ — nuestro; saṅkarṣaṇaḥ — el Señor Saṅkarṣaṇa; tat-caraṇa-aravinde — a Sus pies de loto; tvat-vajra — de tu rayo; raṁhaḥ — por la fuerza; lulita — rota; grāmya — del apego material; pāśaḥ — la cuerda; gatim — el destino; muneḥ — de Nārada Muni y otros devotos; yāmi — alcanzaré; apaviddha — abandonando; lokaḥ — este mundo material (donde se desean todo tipo de cosas no permanentes).

Překlad

Traducción

Zásahem tvého blesku budu vysvobozen z hmotného otroctví a vzdám se svého těla a tohoto světa hmotných tužeb. Jelikož upínám svou mysl na lotosové nohy Pána Saṅkarṣaṇa, dosáhnu místa určení takových velkých mudrců, jako je Nārada Muni — přesně jak to bylo řečeno Pánem Saṅkarṣaṇem.

Por la fuerza de tu rayo, me liberaré del cautiverio material y abandonaré el cuerpo y este mundo de deseos materiales. Fijando mi mente en los pies de loto del Señor Saṅkarṣaṇa, alcanzaré el mismo destino que Nārada Muni y los grandes sabios, como el propio Señor Saṅkarṣaṇa ha dicho.

Význam

Significado

Slova ahaṁ samādhāya manaḥ vyjadřují, že nejdůležitější povinností při umírání je soustředit svou mysl. Dokáže-li člověk upřít svou mysl na lotosové nohy Kṛṣṇy, Viṣṇua, Saṅkarṣaṇa či jakékoliv Viṣṇu mūrti, jeho život bude úspěšný. Vṛtrāsura chtěl být zabit s myslí upnutou na lotosové nohy Saṅkarṣaṇa, a proto žádal Indru, aby vypustil svůj blesk (vajra). Jelikož mu bylo souzeno, že bude zabit bleskem pocházejícím od Pána Viṣṇua, nepřipadalo v úvahu, že by se to nemělo podařit. Vṛtrāsura proto požádal Indru, aby vypustil blesk okamžitě, a připravil se tak, že upřel mysl na lotosové nohy Kṛṣṇy. Oddaný je kdykoliv připraven vzdát se svého hmotného těla, které je zde popsáno jako provaz hmotné připoutanosti (grāmya-pāśa). Tělo není nikterak dobré — jen poutá k hmotnému světu. Je odsouzené k zániku, ale hlupáci a darebáci do něho přesto bohužel vkládají všechnu svou víru a nikdy netouží vrátit se domů, zpátky k Bohu.

Las palabras ahaṁ samādhāya manaḥ indican que el deber más importante en el momento de la muerte es concentrar la mente. Si podemos fijar la mente en los pies de loto de Kṛṣṇa, Viṣṇu, Saṅkarṣaṇa o cualquier otro Viṣṇu mūrti, habremos alcanzado el éxito en la vida. Para ser matado mientras tenía la mente fija en los pies de loto de Saṅkarṣaṇa, Vṛtrāsura pidió a Indra que lanzase su vajra, su rayo. Su destino era ser matado por el rayo que venía del Señor Viṣṇu; no había manera de evitar esa arma. Por esa razón, Vṛtrāsura pidió a Indra que le arrojase el rayo inmediatamente; al mismo tiempo, se preparaba fijando la mente en los pies de loto de Kṛṣṇa. El devoto está siempre a punto para abandonar el cuerpo material, que en este verso se describe con la palabra grāmya-pāśa, «la cuerda del apego material». El cuerpo no es bueno en absoluto; simplemente, es causa de cautiverio en el mundo material. Por desdicha, y a pesar de que el cuerpo está destinado a la destrucción, los necios y sinvergüenzas depositan en él toda su fe, y nunca desean ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios.