Skip to main content

Sloka 67

ТЕКСТ 67

Verš

Текст

yad asau śāstram ullaṅghya
svaira-cāry ati-garhitaḥ
avartata ciraṁ kālam
aghāyur aśucir malāt
йад асау страм уллагхйа
сваира-чрй ати-гархита
авартата чира клам
агхйур аучир малт

Synonyma

Пословный перевод

yat — protože; asau — tento brāhmaṇa; śāstram ullaṅghya — překračuje zákony dané v śāstrách; svaira-cārī — jedná nezodpovědně; ati-garhitaḥ — nanejvýš zavržený; avartata — trávil; ciram kālam — dlouhý čas; agha-āyuḥ — jehož život byl plný hříšných činností; aśuciḥ — nečistý; malāt — kvůli nečistotě.

йат — поскольку; асау — этот (брахман); страм уллагхйа — преступив законы шастр; сваира-чрӣ — поступающий безответственно; ати-гархита — сильно порицаемый; авартата — провел; чирам клам — долгое время; агха-йу — живущий грешно; аучи — нечистый; малт — из-за скверны.

Překlad

Перевод

Tento brāhmaṇa strávil svůj dlouhý život nezodpovědným porušováním všech pravidel svatých písem, žil výstředním způsobem a jedl potravu, kterou připravovala prostitutka. Je proto plný hříchů, nečistý a oddává se zakázaným činnostem.

Этот брахман прожил всю свою долгую жизнь бездумно. Он пренебрегал заветами священных писаний, жил невоздержанно, ел то, что готовила для него блудница. Поэтому он грешен, полон скверны и его всегда влечет к дурному.

Význam

Комментарий

Jídlo připravované nečistým, hříšným mužem či ženou—zvláště prostitutkou — je nesmírně nakažlivé. Ajāmila takovou potravu jedl, a proto podléhal Yamarājovu trestu.

Еда, приготовленная нечистым, грешным мужчиной или женщиной, в особенности распутной женщиной, — настоящий яд. Аджамила питался такой пищей и за это подлежал суду Ямараджи.