Skip to main content

Sloka 45

ТЕКСТ 45

Verš

Текст

yena yāvān yathādharmo
dharmo veha samīhitaḥ
sa eva tat-phalaṁ bhuṅkte
tathā tāvad amutra vai
йена йвн йатхдхармо
дхармо веха самӣхита
са эва тат-пхала бхукте
татх твад амутра ваи

Synonyma

Пословный перевод

yena — kterou osobou; yāvān — do jaké míry; yathā — jakým způsobem; adharmaḥ — bezbožné činnosti; dharmaḥ — zbožné činnosti; — nebo; iha — v tomto životě; samīhitaḥ — vykonané; saḥ — ta osoba; eva — vskutku; tat-phalam — příslušný výsledek toho; bhuṅkte — užívá si nebo trpí; tathā — takto; tāvat — do té míry; amutra — v příštím životě; vai — vskutku.

йена — которым; йвн — насколько; йатх — как; адхарма — грех; дхарма — благочестивые деяния; в — или; иха — в этой жизни; самӣхита — совершенный; са — он; эва — ведь; тат-пхалам — результат этого; бхукте — испытывает (наслаждаясь или страдая); татх — так; тват — настолько; амутра — там (в следующей жизни); ваи — поистине.

Překlad

Перевод

Úměrně rozsahu zbožných či bezbožných činností vykonaných v tomto životě si živá bytost musí užívat nebo vytrpět odpovídající reakce své karmy v životě příštím.

Сколько грехов или благочестивых дел совершит человек в этой жизни, столько страданий или радостей будет ему определено по карме в следующей.

Význam

Комментарий

В «Бхагавад-гите» (14.18) говорится:

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā
madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā
adho gacchanti tāmasāḥ
ӯрдхва гаччханти саттва-стх
мадхйе тишханти рджас
джагханйа-гуа-втти-стх
адхо гаччханти тмас

Ti, kdo jednají v kvalitě dobra, budou přemístěni na vyšší planetární soustavy a stanou se polobohy; ti, kdo jednají běžným způsobem a nepáchají příliš hříšné činy, zůstanou v tomto středním planetárním systému a ti, kdo se dopouštějí odporných hříšných činností, musí podstoupit pekelný život.

Человек, действующий в гуне благости, вознесется на высшие планеты и станет одним из полубогов; обычные люди, которые не слишком грешны, останутся здесь, на средних планетах; те же, кто совершал отвратительные, греховные поступки, будут низвергнуты в ад.