Skip to main content

Sloka 37

Text 37

Verš

Texto

śrī-śuka uvāca
ity ukte yamadūtais te
vāsudevokta-kāriṇaḥ
tān pratyūcuḥ prahasyedaṁ
megha-nirhrādayā girā
śrī-śuka uvāca
ity ukte yamadūtais te
vāsudevokta-kāriṇaḥ
tān pratyūcuḥ prahasyedaṁ
megha-nirhrādayā girā

Synonyma

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; ukte — osloveni; yamadūtaiḥ — posly Yamarāje; te — oni; vāsudeva-ukta-kāriṇaḥ — kteří jsou neustále připraveni vykonávat pokyny Pána Vāsudeva (jakožto osobní společníci Pána Viṣṇua, kteří získali osvobození sālokya); tān — jim; pratyūcuḥ — odpověděli; prahasya — s úsměvem; idam — toto; megha-nirhrādayā — znějícími jako hřmění mraku; girā — s hlasy.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī dijo; iti — así; ukte — ser hablados; yamadūtaiḥ — por los mensajeros de Yamarāja; te — ellos; vāsudeva-ukta-kāriṇaḥ — que siempre están dispuestos a cumplir las órdenes del Señor Vāsudeva (por ser acompañantes personales del Señor Viṣṇu que han obtenido la liberación de sālokya); tān — a ellos; pratyūcuḥ — contestaron; prahasya — sonriendo; idam — esto; megha-nirhrādayā — resonantes como una estruendosa nube; girā — con voces.

Překlad

Translation

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Takto osloveni Yamarājovými posly se služebníci Vāsudeva usmáli a hlasy hlubokými jako hřmění mraků pronesli následující slova.

Śukadeva Gosvāmī continuó: Tras escuchar las palabras de los mensajeros de Yamarāja, los sirvientes de Vāsudeva sonrieron y, con voces tan profundas como el estruendoso sonido de las nubes, dijeron las siguientes palabras.

Význam

Purport

Yamadūtové byli překvapeni, že i když byli Viṣṇudūtové slušní, bránili ve vykonání Yamarājova nařízení. Také Viṣṇudūtové byli překvapeni, že Yamadūtové neznali zásady zbožného jednání, přestože se prohlašovali za služebníky Yamarāje, nejvyššího znalce náboženských zásad. Viṣṇudūtové se tedy usmívali, neboť si mysleli: “Co to říkají za nesmysly? Jsou-li skutečně služebníky Yamarāje, měli by vědět, že Ajāmila si nezaslouží, aby ho odvedli.”

SIGNIFICADO: Los yamadūtas estaban sorprendidos de ver que los viṣṇudūtas, a pesar de su cortesía, estaban oponiéndose a la ley de Yamarāja. Los viṣṇudūtas, a su vez, estaban sorprendidos de que los yamadūtas, aunque decían ser sirvientes de Yamarāja, el juez supremo de los principios religiosos, no fuesen conscientes de los principios de la acción religiosa. Por eso los viṣṇudūtas sonrieron pensando: «¿Qué tontería están diciendo? Si de verdad fuesen sirvientes de Yamarāja, deberían saber que Ajāmila no es candidato adecuado para que ellos se lo lleven».