Skip to main content

Sloka 8

ТЕКСТ 8

Verš

Текст

pitary uparate bhrātara enam atat-prabhāva-vidas trayyāṁ vidyāyām eva paryavasita-matayo na para-vidyāyāṁ jaḍa-matir iti bhrātur anuśāsana-nirbandhān nyavṛtsanta.
питарй упарате бхртара энам атат-прабхва-видас трайй видййм эва парйавасита-матайо на пара-видйй джаа-матир ити бхртур анусана-нирбандхн нйавтсанта.

Synonyma

Пословный перевод

pitari uparate — po smrti otce; bhrātaraḥ — nevlastní bratři; enam — k tomuto Bharatovi (Jaḍa Bharatovi); a-tat-prabhāva-vidaḥ — aniž by chápali jeho vznešené postavení; trayyām — tří Ved; vidyāyām — u hmotného poznání týkajícího se obřadů; eva — jistě; paryavasita — setrvávající; matayaḥ — jejichž mysl; na — ne; para-vidyāyām — v transcendentálním poznání duchovního života (oddané službě); jaḍa-matiḥ — nanejvýš omezená inteligence; iti — takto; bhrātuḥ — jejich bratra (Jaḍa Bharatu); anuśāsana-nirbandhāt — se snahou učit; nyavṛtsanta — přestali.

питари упарате — после смерти отца; бхртара — единокровные братья; энам — этого (Джаду Бхарату); а-тат-прабхва-вида — которые не поняли, какое возвышенное положение он занимает; траййм — относящемся к трем Ведам; видййм — в знании материальной, обрядовой стороны; эва — поистине; парйавасита — укрепились; матайа — те, чьи умы; на — не; пара-видййм — в трансцендентном знании о духовной жизни (преданном служении); джаа-мати — недоразвитый ум; ити — поэтому; бхрту — брата (Джаду Бхарату); анусана-нирбандхт — от попыток научить; нйавтсанта — отказались.

Překlad

Перевод

Devět nevlastních bratrů Jaḍa Bharaty po otcově smrti upustilo od snahy dát svému bratrovi úplné vzdělání, neboť si o něm mysleli, že je tupý a nemá žádný mozek. Sami byli vyškolení ve třech Vedách — Ṛg, Sāma a Yajur Vedě, jež značně povzbuzují k plodonosnému jednání—a naprosto postrádali duchovní poznání o oddané službě Pánu. Nemohli proto vznešené postavení Jaḍa Bharaty pochopit.

После смерти отца девять старших сыновей не стали продолжать его попытки дать Джаде Бхарате образование, ибо считали своего единокровного брата недоразвитым. Братья Джады Бхараты хорошо знали три Веды, которые поощряют кармическую деятельность: «Риг-веду», «Сама-веду» и «Яджур-веду». Однако в духовной науке, науке преданного служения Господу, они были совсем несведущи. Поэтому они не могли понять, что Джада Бхарата — очень возвышенная душа.