Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Texto

pitary uparate bhrātara enam atat-prabhāva-vidas trayyāṁ vidyāyām eva paryavasita-matayo na para-vidyāyāṁ jaḍa-matir iti bhrātur anuśāsana-nirbandhān nyavṛtsanta.
pitary uparate bhrātara enam atat-prabhāva-vidas trayyāṁ vidyāyām eva paryavasita-matayo na para-vidyāyāṁ jaḍa-matir iti bhrātur anuśāsana-nirbandhān nyavṛtsanta.

Synonyma

Palabra por palabra

pitari uparate — po smrti otce; bhrātaraḥ — nevlastní bratři; enam — k tomuto Bharatovi (Jaḍa Bharatovi); a-tat-prabhāva-vidaḥ — aniž by chápali jeho vznešené postavení; trayyām — tří Ved; vidyāyām — u hmotného poznání týkajícího se obřadů; eva — jistě; paryavasita — setrvávající; matayaḥ — jejichž mysl; na — ne; para-vidyāyām — v transcendentálním poznání duchovního života (oddané službě); jaḍa-matiḥ — nanejvýš omezená inteligence; iti — takto; bhrātuḥ — jejich bratra (Jaḍa Bharatu); anuśāsana-nirbandhāt — se snahou učit; nyavṛtsanta — přestali.

pitari uparate — tras la muerte del padre; bhrātaraḥ — los hermanastros; enam — a este Bharata (Jaḍa Bharata); a-tat-prabhāva-vidaḥ — sin entender lo excelso de su posición; trayyām — de los tres Vedas; vidyāyām — en cuestión de conocimiento de rituales materiales; eva — en verdad; paryavasita — resolvieron; matayaḥ — cuyas mentes; na — no; para-vidyāyām — en el conocimiento trascendental de la vida espiritual (servicio devocional); jaḍa-matiḥ — de inteligencia muy torpe; iti — así; bhrātuḥ — su hermano (Jaḍa Bharata); anuśāsana-nirbandhāt — del esfuerzo por enseñar; nyavṛtsanta — cesaron.

Překlad

Traducción

Devět nevlastních bratrů Jaḍa Bharaty po otcově smrti upustilo od snahy dát svému bratrovi úplné vzdělání, neboť si o něm mysleli, že je tupý a nemá žádný mozek. Sami byli vyškolení ve třech Vedách — Ṛg, Sāma a Yajur Vedě, jež značně povzbuzují k plodonosnému jednání—a naprosto postrádali duchovní poznání o oddané službě Pánu. Nemohli proto vznešené postavení Jaḍa Bharaty pochopit.

Tras la muerte del padre, los nueve hermanastros de Jaḍa Bharata, que le consideraban tonto y sin cerebro, abandonaron el empeño paterno de darle una educación completa. Los hermanastros de Jaḍa Bharata eran doctos en los tres Vedas —Ṛg Veda, Sāma Veda y Yajur Veda—, que fomentan las actividades fruitivas, pero no gozaban de la menor iluminación espiritual en cuanto al servicio devocional del Señor; por consiguiente, no comprendían cuán excelsa era la posición de Jaḍa Bharata.