Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Text

pitary uparate bhrātara enam atat-prabhāva-vidas trayyāṁ vidyāyām eva paryavasita-matayo na para-vidyāyāṁ jaḍa-matir iti bhrātur anuśāsana-nirbandhān nyavṛtsanta.
pitary uparate bhrātara enam atat-prabhāva-vidas trayyāṁ vidyāyām eva paryavasita-matayo na para-vidyāyāṁ jaḍa-matir iti bhrātur anuśāsana-nirbandhān nyavṛtsanta.

Synonyma

Synonyms

pitari uparate — po smrti otce; bhrātaraḥ — nevlastní bratři; enam — k tomuto Bharatovi (Jaḍa Bharatovi); a-tat-prabhāva-vidaḥ — aniž by chápali jeho vznešené postavení; trayyām — tří Ved; vidyāyām — u hmotného poznání týkajícího se obřadů; eva — jistě; paryavasita — setrvávající; matayaḥ — jejichž mysl; na — ne; para-vidyāyām — v transcendentálním poznání duchovního života (oddané službě); jaḍa-matiḥ — nanejvýš omezená inteligence; iti — takto; bhrātuḥ — jejich bratra (Jaḍa Bharatu); anuśāsana-nirbandhāt — se snahou učit; nyavṛtsanta — přestali.

pitari uparate — after the death of the father; bhrātaraḥ — the stepbrothers; enam — unto this Bharata (Jaḍa Bharata); a-tat-prabhāva-vidaḥ — without understanding his exalted position; trayyām — of the three Vedas; vidyāyām — in the matter of material ritualistic knowledge; eva — indeed; paryavasita — settled; matayaḥ — whose minds; na — not; para-vidyāyām — in the transcendental knowledge of spiritual life (devotional service); jaḍa-matiḥ — most dull intelligence; iti — thus; bhrātuḥ — their brother (Jaḍa Bharata); anuśāsana-nirbandhāt — from the endeavor to teach; nyavṛtsanta — stopped.

Překlad

Translation

Devět nevlastních bratrů Jaḍa Bharaty po otcově smrti upustilo od snahy dát svému bratrovi úplné vzdělání, neboť si o něm mysleli, že je tupý a nemá žádný mozek. Sami byli vyškolení ve třech Vedách — Ṛg, Sāma a Yajur Vedě, jež značně povzbuzují k plodonosnému jednání—a naprosto postrádali duchovní poznání o oddané službě Pánu. Nemohli proto vznešené postavení Jaḍa Bharaty pochopit.

After the father died, the nine stepbrothers of Jaḍa Bharata, who considered Jaḍa Bharata dull and brainless, abandoned the father’s attempt to give Jaḍa Bharata a complete education. The stepbrothers of Jaḍa Bharata were learned in the three Vedas — the Ṛg Veda, Sāma Veda and Yajur Veda — which very much encourage fruitive activity. The nine brothers were not at all spiritually enlightened in devotional service to the Lord. Consequently they could not understand the highly exalted position of Jaḍa Bharata.