Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.7.7

Verš

evaṁ karma-viśuddhyā viśuddha-sattvasyāntar-hṛdayākāśa-śarīre brahmaṇi bhagavati vāsudeve mahā-puruṣa-rūpopalakṣaṇe śrīvatsa-kaustubha-vana-mālāri-dara-gadādibhir upalakṣite nija-puruṣa-hṛl-likhitenātmani puruṣa-rūpeṇa virocamāna uccaistarāṁ bhaktir anudinam edhamāna-rayājāyata.

Synonyma

evam — takto; karma-viśuddhyā — jelikož obětoval vše službě Nejvyšší Osobnosti Božství a netoužil po žádných výsledcích svých zbožných činností; viśuddha-sattvasya — Bharaty Mahārāje, který byl dokonale očištěn; antaḥ-hṛdaya-ākāśa-śarīre — Nadduše v srdci, jak o Ní meditují yogīni; brahmaṇi — do neosobního Brahmanu, který uctívají impersonalističtí jñānī; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; vāsudeve — synovi Vasudeva, Pánu Kṛṣṇovi; mahā-puruṣa — Nejvyšší Osoby; rūpa — podoby; upalakṣaṇe — s příznaky; śrīvatsa — znamení na Pánově hrudi; kaustubha — drahokam Kaustubha, který Pán nosí; vana-mālā — girlanda z květů; ari-dara — podle disku a lastury; gadā-ādibhiḥ — kyje a dalších symbolů; upalakṣite — poznaný; nija-puruṣa-hṛt-likhitena — Jenž sídlí v srdci Svého oddaného jako vtisknutý obraz; ātmani — v jeho mysli; puruṣa-rūpeṇa — Svou osobní podobou; virocamāne — zářící; uccaistarām — na velmi vysoké úrovni; bhaktiḥ — oddaná služba; anudinam — den za dnem; edhamāna — rostoucí; rayā — oplývající silou; ajāyata — vypadal.

Překlad

Srdce Mahārāje Bharaty, takto očištěné obětními obřady, bylo zcela prosté všech nečistot. Jeho oddaná služba Vāsudevovi, Pánu Kṛṣṇovi, den za dnem vzrůstala. Pán Kṛṣṇa, syn Vasudeva, je původní Osobnost Božství a projevuje se jako Nadduše (Paramātmā) i jako neosobní Brahman. Yogīni meditují o lokalizované Paramātmě sídlící v srdci, jñānī uctívají neosobní Brahman jako Nejvyšší Absolutní Pravdu a oddaní uctívají Vāsudeva, Nejvyšší Osobnost Božství, Jehož transcendentální tělo je popsané v śāstrách. Zdobí Ho Śrīvatsa, drahokam Kaustubha a květinová girlanda a v Jeho rukách jsou lastura, disk, kyj a lotosový květ. Oddaní jako Nārada na Něho v srdci neustále myslí.

Význam

Pán Vāsudeva neboli Śrī Kṛṣṇa, syn Vasudeva, je Nejvyšší Osobnost Božství. V srdcích yogīnů se projevuje ve Svém aspektu Paramātmy a jñānī Ho uctívají jako neosobní Brahman. Podoba Paramātmy je popsána v śāstrách jako čtyřruká, přičemž jednotlivé ruce drží disk, lasturu, lotosový květ a kyj. Śrīmad-Bhāgavatam (2.2.8) potvrzuje:

kecit sva-dehāntar-hṛdayāvakāśe
prādeśa-mātraṁ puruṣaṁ vasantam
catur-bhujaṁ kañja-rathāṅga-śaṅkha-
gadā-dharaṁ dhāraṇayā smaranti

Paramātmā sídlí v srdcích všech živých bytostí. Má čtyři ruce, které drží čtyři symbolické zbraně. Všichni oddaní, kteří myslí na Paramātmu v srdci, uctívají Nejvyšší Osobnost Božství jako chrámové Božstvo. Chápou také neosobní rysy Pána a Jeho tělesné paprsky, záři Brahmanu.