Skip to main content

Sloka 1

Text 1

Verš

Text

śrī-śuka uvāca
bharatas tu mahā-bhāgavato yadā bhagavatāvani-tala-paripālanāya sañcintitas tad-anuśāsana-paraḥ pañcajanīṁ viśvarūpa-duhitaram upayeme.
śrī-śuka uvāca
bharatas tu mahā-bhāgavato yadā bhagavatāvani-tala-paripālanāya sañcintitas tad-anuśāsana-paraḥ pañcajanīṁ viśvarūpa-duhitaram upayeme.

Synonyma

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; bharataḥ — Mahārāja Bharata; tu — ale; mahā-bhāgavataḥ — mahā-bhāgavata, nejvznešenější oddaný Pána; yadā — když; bhagavatā — na nařízení svého otce, Pána Ṛṣabhadeva; avani-tala — povrch Země; paripālanāya — vládnout; sañcintitaḥ — rozhodl se; tat-anuśāsana-paraḥ — věnoval se panování Zemi; pañcajanīm — s Pañcajanī; viśvarūpa-duhitaram — dcerou Viśvarūpy; upayeme — oženil se.

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; bharataḥ — Mahārāja Bharata; tu — but; mahā-bhāgavataḥ — a mahā-bhāgavata, most exalted devotee of the Lord; yadā — when; bhagavatā — by the order of his father, Lord Ṛṣabhadeva; avani-tala — the surface of the globe; paripālanāya — for ruling over; sañcintitaḥ — made up his mind; tat-anuśāsana-paraḥ — engaged in governing the globe; pañcajanīm — Pañcajanī; viśvarūpa-duhitaram — the daughter of Viśvarūpa; upayeme — married.

Překlad

Translation

Śukadeva Gosvāmī dále vyprávěl Mahārājovi Parīkṣitovi: Můj milý králi, Bharata Mahārāja byl prvotřídní oddaný. Začal vládnout Zemi podle pokynu svého otce, který již dříve rozhodl, že ho dosadí na trůn. Když panoval celé planetě, řídil se otcovými pokyny a oženil se s Pañcajanī, dcerou Viśvarūpy.

Śukadeva Gosvāmī continued speaking to Mahārāja Parīkṣit: My dear King, Bharata Mahārāja was a topmost devotee. Following the orders of his father, who had already decided to install him on the throne, he began to rule the earth accordingly. When Bharata Mahārāja ruled the entire globe, he followed the orders of his father and married Pañcajanī, the daughter of Viśvarūpa.