Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.5.31

Verš

ati-sukumāra-kara-caraṇoraḥ-sthala-vipula-bāhv-aṁsa-gala-vadanādy-avayava-vinyāsaḥ prakṛti-sundara-svabhāva-hāsa-sumukho nava-nalina-dalāyamāna-śiśira-tārāruṇāyata-nayana-ruciraḥ sadṛśa-subhaga-kapola-karṇa-kaṇṭha-nāso vigūḍha-smita-vadana-mahotsavena pura-vanitānāṁ manasi kusuma-śarāsanam upadadhānaḥ parāg-avalambamāna-kuṭila-jaṭila-kapiśa-keśa-bhūri-bhāro ’vadhūta-malina-nija-śarīreṇa graha-gṛhīta ivādṛśyata.

Synonyma

ati-su-kumāra — velmi jemné; kara — ruce; caraṇa — nohy; uraḥ-sthala — hruď; vipula — dlouhé; bāhu — paže; aṁsa — ramena; gala — krk; vadana — obličej; ādi — a tak dále; avayava — údy; vinyāsaḥ — správně umístěné; prakṛti — od přírody; sundara — půvabná; sva-bhāva — přirozeným; hāsa — s úsměvem; su-mukhaḥ — Jeho krásná ústa; nava-nalina-dalāyamāna — které vypadaly jako okvětní lístky mladého lotosového květu; śiśira — které odstraňovaly veškerá utrpení; tāra — duhovky; aruṇa — načervenalé; āyata — doširoka otevřenýma; nayana — s očima; ruciraḥ — rozkošná; sadṛśa — taková; subhaga — krása; kapola — čelo; karṇa — uši; kaṇṭha — krk; nāsaḥ — Jeho nos; vigūḍha-smita — nevyzpytatelným úsměvem; vadana — Svým obličejem; mahā-utsavena — vypadal jako festival; pura-vanitānām — žen v domácnosti; manasi — v srdci; kusuma-śarāsanam — Amor; upadadhānaḥ — probouzel; parāk — všude kolem; avalambamāna — šířil; kuṭila — kadeřavé; jaṭila — zapletené; kapiśa — hnědé; keśa — vlasů; bhūri-bhāraḥ — s hojností; avadhūta — zanedbané; malina — špinavé; nija-śarīreṇa — Svým tělem; graha-gṛhītaḥ — posedlý duchem; iva — jako kdyby; adṛśyata — vypadal.

Překlad

Ruce, nohy a hruď Pána Ṛṣabhadeva byly velmi dlouhé a Jeho ramena, obličej a všechny údy se vyznačovaly jemností a souměrností. Ústa Mu zdobil přirozený úsměv a Jeho půvab ještě zvyšovaly načervenalé oči, doširoka otevřené jako okvětní lístky mladého lotosu s kapkami ranní rosy. Duhovky Jeho očí byly tak příjemné na pohled, že každého zbavovaly všech potíží. Nádherné bylo i Jeho čelo, uši, krk, nos a všechny ostatní části těla. Jeho tvář vždy krášlil jemný úsměv — do té míry, že přitahoval i srdce vdaných žen, jako by je Amor zasáhl svými šípy. Měl hojně kadeřavých hnědých vlasů, které byly spletené, rozcuchané a stejně zanedbané jako Jeho špinavé tělo. Vypadal jako člověk posedlý duchem.

Význam

I když bylo tělo Pána Ṛṣabhadeva velmi zanedbané, Jeho transcendentální rysy byly tak přitažlivé, že upoutával i vdané ženy. Spojení krásy a špíny způsobovalo, že Jeho nádherné tělo vypadalo jako posedlé duchem.