Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.5.29

Verš

jaḍāndha-mūka-badhira-piśāconmādakavad-avadhūta-veṣo ’bhibhāṣyamāṇo ’pi janānāṁ gṛhīta-mauna-vratas tūṣṇīṁ babhūva.

Synonyma

jaḍa — nečinný; andha — slepý; mūka — němý; badhira — hluchý; piśāca — duch; unmādaka — šílenec; vat — jako; avadhūta-veṣaḥ — vypadal jako avadhūta (který se nezajímá o hmotný svět); abhibhāṣyamāṇaḥ — tak oslovován (jako hluchý, němý a slepý); api — ačkoliv; janānām — lidmi; gṛhīta — přijal; mauna — mlčení; vrataḥ — slib; tūṣṇīm babhūva — zachovával mlčení.

Překlad

Poté Pán Ṛṣabhadeva přijal vnější vzhled avadhūty — velkého světce, který se nestará o hmotný svět — a putoval lidskou společností jako slepý, hluchý a němý člověk, nepotřebný kámen, duch či šílenec. I když Mu lidé takto nadávali, mlčel a s nikým nemluvil.

Význam

Slovo avadhūta se vztahuje na toho, kdo se nestará o společenské konvence, konkrétně o varṇāśrama-dharmu. Taková osoba však může spočívat sama v sobě a být spokojená ve společnosti Nejvyššího Pána, o Němž medituje. Avadhūta se tedy nazývá ten, kdo překonal pravidla a usměrnění varṇāśrama-dharmy. Je již vysvobozen z pout māyi a žije zcela odděleně a nezávisle.